Evropský parlament, milovaný a nenáviděný

Na Právnické fakultě UK v Praze působí mnoho spolků, které svými akademickými i jinými akcemi obohacují studentský život, co nejvíce je to možné. Jednou z takových událostí byla také přednáška MUDr. Zuzany Roithové, MBA, pod záštitou Common Law Society, která přímo v prostorách fakulty proběhla dne 4. 11. 2014. ...celý článek

Práva cestujících v letecké dopravě v EU

Postavení spotřebitelů bylo mnohdy v nerovnováze k postavení společností produkty nabízející, jejich situace musí být tedy kompenzována zvýšenou ochranou spotřebitelů v případě potíží a před nekalými praktikami prodejců. Tato nerovnost platí zvlášť v případě vztahů cestující versus dopravce. ...celý článek

Lze řešit míru korupce v EU? Křížová výprava proti korupci

Evropská komise vydala tento rok vůbec první komplexní zprávu zkoumající a hodnotící úroveň a povahu korupce a zároveň účinnost protikorupčních opatření v jednotlivých členských zemích. Výsledek byl ohromující, odhadem až 120 miliard se ročně ztratí v korupčním víru! Současně s touto zprávou byly publikovány výsledky průzkumu veřejného mínění Eurobarometr, z nichž jednoznačně vyplynulo, že většinová populace zemí EU vnímá korupci jako běžně rozšířený jev a palčivý problém. Jeden z 12 Evropanů, tedy asi osm procent, podle Eurobarometru tvrdí, že má zkušenost nebo byl svědkem případu uplácení. ...celý článek

Rozhovor: Chceme podpořit justici v dosahování strategických cílů a být dobrým příkladem čerpání dotací

Rozhýbat váznoucí čerpání evropských fondů je jednou z programových priorit vlády. Zatímco ale někde projekty váznou, jinde se úspěšně čerpá. Desítky úspěšných projektů věnovaných obětem trestných činů, zlepšení situace ve vězeňství nebo soudnictví jsou realizovány v rezortu justice. ...celý článek

OSN. Místo, kde tvoříme právo - II. část

Tento článek je věnován náhledu do činnosti Komise pro mezinárodní obchodní právo OSN (UNCITRAL) a jejího 47. zasedání, jehož se autor zúčastnil. Text obsahuje souhrn činností vládních i nevládních organizací a jejich spolupráci s UNCITRAL, jejíž výsledky dopadají na všechny členské státy v souladu s harmonizační politikou Spojených národů. ...celý článek

Nejoblíbenější články