OSN. Místo, kde tvoříme právo - II. část

Tento článek je věnován náhledu do činnosti Komise pro mezinárodní obchodní právo OSN (UNCITRAL) a jejího 47. zasedání, jehož se autor zúčastnil. Text obsahuje souhrn činností vládních i nevládních organizací a jejich spolupráci s UNCITRAL, jejíž výsledky dopadají na všechny členské státy v souladu s harmonizační politikou Spojených národů. ...celý článek

OSN. Místo, kde tvoříme právo - I. část

Série na sebe navazujících článků je náhledem do teoretické i praktické roviny problematiky zahrnující soudobé záležitosti OSN. Autor se v průběhu měsíce července při příležitosti 47. zasedání Komise pro mezinárodní obchodní právo OSN účastnil této session jako reprezentant the European Law Students‘ Association. ...celý článek

Rozhovor: O mezinárodní sekci MSp a její aktuální agendě

Mezinárodní rodinné konflikty, vydávání osob z ČR pro trestní stíhání v cizině, vydávání osob z ciziny k jejich stíhání do Česka, další druhy mezinárodní justiční spolupráce v civilních a trestních věcech, česká agenda Evropského soudu pro lidská práva, mezinárodní boj proti korupci a mnoho dalších věcí. To vše má na starosti sekce mezinárodních vztahů Ministerstva spravedlnosti, jejíž činnost a aktuálně řešené otázky vám chceme v následující sérii rozhovorů a článků detailněji přiblížit. Úvodní otázky nám zodpověděla vrchní ředitelka sekce Zuzana Fišerová. ...celý článek

Rozhovor: Z Prahy do Štrasburku a zpět

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) je jakýmsi hlídacím psem dodržování lidských práv a základních svobod v Evropě. Světlo světa spatřil ve Štrasburku v 50. letech 20. století. Tedy v době, kdy v tehdejším Československu režim plánovitě likvidoval své politické odpůrce a neváhal se dopustit justičních vražd. ...celý článek

Změny právního rámce volného pohybu služeb - I. část

Pojem volného pohybu služeb představuje v právu EU jednu z pěti základních svobod vnitřního trhu. Zahrnuje v první řadě možnost dočasného poskytování služeb podnikatelem usazeným v některém členském státě na území jiného členského státu, aniž by se v něm rovněž nezbytně musel usadit. Volný pohyb služeb tedy představuje situace, kdy se přes hranice členských států přemisťuje poskytovatel, příjemce, nebo též dotyčná služba samotná. ...celý článek

Trnitá cesta k humanitě: Díl IV. – Mlčeti zlato… nebo snad ne?

„Mluviti stříbro, mlčeti zlato,“ praví známé přísloví. Jednou ze základních zásad, kterými se Mezinárodní výbor Červeného kříže řídí, je záruka naprosté diskrétnosti a důvěrnosti. Proč může mít smysl mlčet, přestože jste přímými svědky porušování humanitárního či mezinárodního práva? Na to se pokusí odpovědět čtvrtý díl seriálu zaměřeného na charakter a činnost Mezinárodního výboru Červeného kříže. ...celý článek

Nejčtenější články