Vliv nového občanského zákoníku na provádění pitev

Rekodifikace soukromého práva přinesla početné množství změn a s nimi souvisejících nejasností. Krom již mnohokrát propíraných a veřejnosti tak známých problematik nastala změna také v oblasti, kde to širší veřejnost možná dosud nezaregistrovala. Jedná se o nakládání s mrtvým tělem a pitvání zemřelých. ...celý článek

GPS na pranýři aneb sledování zaměstnanců

O GPS sledování vozidel už bylo napsáno mnoho. Všichni vědí, že malý sledovací čip instalovaný do služebního vozidla může pomoci k velkým úsporám, neboť je při vyhodnocení trasy auta poměrně snadno zjistitelné, že vozidlo neslouží pouze k pracovním účelům, ale také k privátním, pochopitelně nežádoucím, zajížďkám. ...celý článek

Nabytí vlastnického práva od nevlastníka podle nového občanského zákoníku

V současné době již účinný nový občanský zákoník upravuje nabytí vlastnického práva od nevlastníka (tedy od osoby, která není vlastníkem a která ani nemá právo vlastnické právo převést) oproti předchozí právní úpravě jednotně, tedy shodně pro podnikatele i nepodnikatele. Současná právní úprava je oproti té předchozí také poměrně podrobná. ...celý článek

Právo módního průmyslu: výstřelek, nebo perspektivní obor?

Módní průmysl je nezanedbatelným průmyslovým odvětvím, kterého se dotýkají právní normy na vnitrostátní, evropské i světové úrovni, zahrnující nejen oblast práva duševního vlastnictví, ale také oblast mezinárodního obchodu, daňového práva, pracovního práva a dalších souvisejících oborů. ...celý článek

Věcná příslušnost u sporů mezi společenství vlastníků a  jejich členy.

Společenství vlastníků jednotek (dále také „SVJ“), tento zvláštní subjekt, který je právnickou osobou vzniknuvší ze zákona, je specifický v mnoha směrech. Tato právnická osoba nese určité úskalí toho, že subjekty, které se na ní podílejí, neměly ve většině případů na vybranou. ...celý článek

Nová úprava rozvodového řízení účinná od 1. 1. 2014

Hmotně právní úprava zániku manželství rozvodem 1) nepatří po právní stránce mezi ty nejzajímavější pasáže nového občanského zákoníku. Přesto je "odsouzena" k zájmu médií a veřejnosti, což plyne jednoduše ze statisticky doloženého faktu, že se každý druhý ženatý občan rozvedl, rozvádí nebo jednou rozvede (když už se tedy vůbec ožení či vdá). ...celý článek

Nejčtenější články