Přehled modelů styku a modelů střídání v péči o dítě Zdroj: Fotolia

Přehled modelů styku a modelů střídání v péči o dítě

První z otázek řešených v případě rozchodu či rozvodu rodičů je úprava budoucí péče o dítě, respektive úprava styku nepečujícího rodiče s dítětem. Občanský zákoník přitom poskytuje pouze základní mantinely pro volbu konkrétního modelu a přesnou odpověď přináší až konkrétní poměry v rodině.

Diskuze k článku 2 komentářů

  • Pro účast v diskuzi se musíte přihlásit/zaregistrovat do systému
Trapez24 | 11.01.2019 10:51
Výhrady

Mám plno výhrad s mnohými tvrzeními v článku NESOUHLASÍM. Cituji (kap. Modely styku a střídaní v péči obecně): „Jelikož má každý z rodičů právo podílet se na školní přípravě či na výchově v širším slova smyslu, je třeba v rámci styku umožnit realizaci péče a výchovy dítěte i nepečujícímu rodiči. S ohledem na to má být styk stanoven v co nejširší možné míře.“ Jak mohou rodiče, který realizuje péči označovat termínem „nepečující rodič“?!?! To mi velmi vadí. V citované větě je zřejmý závažný logický rozpor! Cituji (Závěr): „Úkolem soudů je najít nejvhodnější řešení neomezující ani právo rodiče ani samotného dítěte.“ V tom případě si náš soud (OS ve Vyškově, soudkyně Mgr. Dita Coufalová) tento úkol nesplnil, nic takového NEHLEDAL. Cituji (Závěr): „je vidět, že v široké podobě styku se formálně výlučná a střídavá péče sobě přibližují.“ To ano, ale pak nechápu, proč se toto dále nazývá VP rodiče, proč je druhý rodič stýkajícím – pak to má být oficiálně uznáno za střídavou péči (SP)!!!!!!!!! Takto má znít rozsudek, ikdyby to nebyla zcela symetrická SP. Se všemi na to navázanými právy a povinnostmi, třeba i s tím, že by oba rodiče mohli uplatňovat část daňového zvýhodnění na dítě. Pojem „rozšířený styk“ NENÁVIDÍM (a každého, kdo toto prosazuje), protože je to NESMYSL. Kdo to prosazuje, buď je HLOUPÝ, nebo AMORÁLNĚ SMÝŠLEJÍCÍ, záměrně se snažící irelevantně zvýhodnit jednoho rodiče a znevýhodnit druhého rodiče; smýšlí (jedná a postupuje) tedy v rozporu se zákony (LZPS, Úmluva o právech dítěte, antidiskriminační zákon a další).

lachim75 | 24.04.2019 14:28
dotaz

Můžu prosím vědět jaký máte po soudu určen styk s dětmi?

Nejčtenější články