Statutární orgán může jednat za společnost spolu s prokuristou, judikatura ale stále chybí

Již více než rok a půl česká právní úprava fakticky připouští jednání člena statutárního orgánu společnosti společně s prokuristou. Ovšem vzhledem k tomu, že česká legislativa ani judikatura společné jednání statutárního orgánu a prokuristy výslovně neupravuje, společnosti tento způsob jednání prozatím tolik nevyužívají. ...celý článek

Tituly kam se podíváš

O české titulománii bylo již napsáno mnoho. Spekulace o tom, že to je pozůstatek Rakousko-Uherska, kde existovalo na všechno razítko a funkce byla tak důležitá, že se musela uvádět i na hřbitovních náhrobcích i povzdechy nad tím, že se devalvuje vysokoškolské vzdělání a dříve výjimečný magistr je nyní prakticky nejnižší společensky přijatelný titul. ...celý článek

Specifika a výhody SICAV

Jednu z novinek v českém právním řádu představuje od ledna 2014 i akciová společnost s proměnným kapitálem (z francouzského Societe d'Investissement A Capital Variable též známá jako SICAV). Hlavním cílem zavedení SICAV v českém právním řádu je přiblížit právní rámec kolektivního investování standardům běžným v zahraničí a zvýšit tak přitažlivost České republiky z pohledu investorů. ...celý článek

Mýty a pověry ve výkladu a aplikaci nového civilního práva - dnešní klid před zítřejší bouří

Název mého příspěvku se nabízel. Dočetl jsem se a doslechl, že mi přezdívají „katastrofik“ a mají mne za průkopníka nové metody právní interpretace - výkladu „hysterického“. Řekl jsem si tedy: čím jiným své publikum potěším, než naplním-li jeho legitimní očekávání a pozvu je k další várce katastrof a výkladové hysterie. ...celý článek

Koupě obchodního závodu - k některým předpokladům uplatnění práv z vadného plnění

Rekodifikace přinesla řadu změn větších či menších, rov­něž v případě koupě obchodního závodu[1] (dříve podniku) došlo k přepracování této materie. Koupě závodu je zpravidla záležitostí komplexní, neboť závod představuje složi­tý organizovaný systém mající celou řadu složek[2] s různý­mi kvalitativními a kvantitativními vlastnostmi. ...celý článek

Základní otázky cash poolingu v koncernu z pohledu obchodní společnosti i státu

Cash pooling představuje součást moderního řízení koncernu, který umožňuje výhodnější úročení peněžních prostředků, zajištění likvidity zúčastněných společností či úvěrování na základě transakcí v rámci koncernu. Uplatnění tohoto nástroje mimo jiné přináší mezinárodní peněžní transakce. Zúčastněné společnosti musí v praxi často řešit otázky související nejen s jejich povinnostmi a odpovědností v rámci vztahů uvnitř koncernu, ale i vůči státním orgánům. ...celý článek

Nejčtenější články