Monistický systém správy akciové společnosti - I. část

Jednou z největších novinek, kterou přináší rekodifikace českého práva obchodních společností je možnost zvolit si systém vnitřní správy akciové společnosti. Vyjma tradičního dualistického modelu s představenstvem a dozorčí radou mají podnikatelé nově možnost zvolit si pro svou akciovou společnost model monistický se správní radou a statutárním ředitelem. ...celý článek

Obchodněprávní metaforické pojednání aneb Brnění jako ochrana před nekalou soutěží

V souvislosti s nástupem roku 2014 opouští trůn země Obchodní právo jeho veličenstvo zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „ObchZ“), a jeho žezlo přebírá panovník, který sjednotil soukromé právo v jednu říši, a sice zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). ...celý článek

Dobrý hospodář

Pojem "Dobrý hospodář" je zakomponován v obchodním zákoníku a v podstatě znamená, že je to osoba, která má na starosti řádné hospodaření a proto hospodaří správně, ve prospěch subjektu, který řídí a rozhoduje o něm. Ukazuje se, že někteří hospodáři jsou dobří především pro svůj prospěch a tak se nové předpisy k tomu staví poněkud přísněji. ...celý článek

Nejčtenější články