Corporate governance ve střední Evropě

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze přivítala v pátek 30. května 2014 čtrnáct přednášejících a na sto hostů v rámci mezinárodní konference na téma Corporate governance ve střední Evropě. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo financí České republiky. Sponzorem konference byla advokátní kancelář Randl Partners, která se specializuje na obchodní a pracovní právo. Po každém ze čtyř přednáškových bloků nechyběly obsahově velice bohaté diskuze, které museli moderátoři jednotlivých sekcí velice často časově usměrňovat. ...celý článek

Pět otázek pro JUDr. Petra Čecha

Civilněprávní rekodifikace je již poměrně dlouhou dobu tématem číslo jedna, a to nejen v právních kruzích. Již před účinností nového občanského zákoníku a souvisejících předpisů poukazoval na možné problémy JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D., který je odborným asistentem na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK v Praze a spolupracovníkem advokátní kanceláře Glatzová a spol. ...celý článek

Monistický systém správy akciové společnosti - II. část

Jednou z největších novinek, kterou přináší rekodifikace českého práva obchodních společností je možnost zvolit si systém vnitřní správy akciové společnosti. Vyjma tradičního dualistického modelu s představenstvem a dozorčí radou mají podnikatelé nově možnost zvolit si pro svou akciovou společnost model monistický se správní radou a statutárním ředitelem. ...celý článek

Monistický systém správy akciové společnosti - I. část

Jednou z největších novinek, kterou přináší rekodifikace českého práva obchodních společností je možnost zvolit si systém vnitřní správy akciové společnosti. Vyjma tradičního dualistického modelu s představenstvem a dozorčí radou mají podnikatelé nově možnost zvolit si pro svou akciovou společnost model monistický se správní radou a statutárním ředitelem. ...celý článek

Obchodněprávní metaforické pojednání aneb Brnění jako ochrana před nekalou soutěží

V souvislosti s nástupem roku 2014 opouští trůn země Obchodní právo jeho veličenstvo zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „ObchZ“), a jeho žezlo přebírá panovník, který sjednotil soukromé právo v jednu říši, a sice zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). ...celý článek

Dobrý hospodář

Pojem "Dobrý hospodář" je zakomponován v obchodním zákoníku a v podstatě znamená, že je to osoba, která má na starosti řádné hospodaření a proto hospodaří správně, ve prospěch subjektu, který řídí a rozhoduje o něm. Ukazuje se, že někteří hospodáři jsou dobří především pro svůj prospěch a tak se nové předpisy k tomu staví poněkud přísněji. ...celý článek

Nejoblíbenější články