Pět otázek pro profesora Michala Skřejpka

Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc., je jedním z nejoblíbenějších vyučujících pražské právnické fakulty, na které je také proděkanem pro profesorské a habilitační řízení a pro rozvoj fakulty. Jeho přednášky z římského práva baví celou aulu prváků, kteří se dozvídají o základních institutech římského práva, ale i o pikantnostech, které se v antickém Římě děly. ...celý článek

Report: České právo a informační technologie

Hotel Santon nad Brněnskou přehradou přivítal přednášející a účastníky již šestého ročníku konference „České právo a informační technologie“, kterou uspořádal Ústav práva a informačních technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, a to v deštivých dnech 11. a 12. září 2014. ...celý článek

Ostatní | Jiří Bálek | 08.09.2014

Rozhovor: Gary J. Gao - Spolupráce Číny a ČR zažije v příštích letech velký boom

Gary Gao je partnerem šanghajské pobočky pekingské advokátní kanceláře Zhong Lun. V rámci svého mezinárodního působení v řešení komerčních sporů, rozhodčích řízení a mediace navštívil Gary při příležitosti Prague Summer School 2014 i naše hlavní město. Kam směřuje právní politika jedné z největších světových mocností a jaký je čínský pohled na budoucí vývoj mezinárodního práva mezi Evropskou unií a Čínou? Ptali jsme se na tom nejrelevantnějším místě! ...celý článek

Veřejný seznam ve světle nově uplatňované zásady materiální publicity

Začátkem roku 2013 byl vládou schválen nový zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, který nahradil dosavadní právní úpravu týkající se veřejného seznamu. Rozsáhlé změny, které s sebou tento zákon přinesl, se promítají i do oblasti nemovitých věcí. Nový katastrální zákon upravuje komplexně problematiku veřejného seznamu, s výjimkou právní úpravy, která byla včleněna do zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy tato právní úprava je pro vlastníky nemovitých věcí zcela zásadní. ...celý článek

Ostatní | Tereza Kočová | 28.08.2014

Právnické spolky: Juristi

V rámci cyklu Právnické spolky vám budeme nepravidelně přinášet články o spolcích a dalších entitách, které se věnují právu, půjde o spolky studentské i nestudentské. Dnes začneme studentským spolkem Juristi, který funguje na pražské právnické fakultě. ...celý článek

Rozhovor: Ministerstvo spravedlnosti připravuje nový webový portál justice.cz

Portál Ministerstva spravedlnosti „justice.cz“ patří svým informačním záběrem mezi nejrozsáhlejší portály státní správy. Díky postupné elektronizaci justice může každý občan na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti sledovat například soudní řízení prostřednictvím internetu nebo podávat elektronický platební rozkaz. S menšími obměnami portál funguje již desátým rokem. ...celý článek