Sportovní právo ve fotbale

Sport a právo. Je to specifická disciplína, vedou se spory, zda sport a právo anebo sportovní právo, zda už je to samostatný obor. Nechci řešit teorie, každý ať si udělá názor. Na Slovensku jsou trošku dál, přijali v roce 2008 zákon o sportu a my zatím stále hovoříme jen o zákonu č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, který má 8 paragrafů a je to jediný zákon, který se týká přímo sportu. Chtělo by to novelizaci, ale jak jsem viděl, legislativa ji v záměru nemá. ...celý článek

Pět otázek pro finanční arbitryni Moniku Nedelkovou

Tentokrát přinášíme pět odpovědí na pět otázek, které jsme položili finanční arbitryni Mgr. Monice Nedelkové. Institut finančního arbitra funguje jako mimosoudní orgán řešení sporů mezi zákazníky (spotřebiteli) a finančními institucemi. V České republice byl zřízen s účinností od 1. ledna 2003 v rámci harmonizace práva ČR s právem Evropské unie. Finančního arbitra jmenuje vláda na návrh ministra financí na funkční období 5 let. Mgr. Monika Nedelková vykonává funkci již od 16. listopadu 2011. ...celý článek

Rozhovor: Deset otázek k připravovanému zákonu o znalcích a tlumočnících

Znaleckou a tlumočnickou činnost v České republice upravuje více než čtyřicet let starý zákon o znalcích a tlumočnících. Stáří právní úpravy samo o sobě napovídá, že je potřeba upravit zákon tak, aby vyhovoval současným podmínkám. V současné době má znalecká činnost ohromný význam, moderní soudnictví a občané se bez spolehlivého fungování znalců neobejdou. ...celý článek

Platy představitelů státu

Rokem 2014 končí zmrazení platů poslanců, členů vlády a některých dalších osob, které trvalo od roku 2008. Tuto skupinu původně tvořilo asi 5 000 osob. Přes 90% z nich tvořili státní zástupci, soudci a právníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a pro ně bylo zmrazení platu zrušeno v důsledku dřívějších rozhodnutí Ústavního soudu. Nyní se týká jen asi 400 lidí. ...celý článek

Kolikrát je třeba anonymizovat rozsudek?

Městský soud v Praze nedávno odsoudil podnikatele Romana Janouška za trestný čin těžkého ublížení na zdraví. Tento rozsudek byl více než překvapivý, takže si spolužák Vojtěch Kilian, student pražské právnické fakulty, pro studijní účely vyžádal příslušný rozsudek, aby si doplnil a poopravil poznatky z přednášek trestního práva. ...celý článek

Ostatní | JUDr. Josef Baxa | 18.07.2014

Stále aktuální otázky justice a její správy

Co říci úvodem? Justiční cirkus je opět zde. Naštěstí, protože je stálý okruh řečníků, kteří se střídají na různých podiích a říkají své opakované mantry. A ti poučenější diváci, fajnšmekři, jsou v situaci oblíbeného představení, kde už se při repríze ví, co bude následovat. A teď si vychutnávají, jestli to řekne stejně nebo k tomu ještě něco přidá. ...celý článek

Právníkem proti své vůli: několik slov k interpretaci děl Franze Kafky

Jen málo spisovatelům se dostává v právnických kruzích takové pozornosti: na Kafkovo jméno můžeme narazit v právnických učebnicích[1] i v judikatuře[2]; v jeho dílech jsou hledány symboly a metafory postihující temné stránky moderního práva; běžně se říká, že je nějaká právní situace kafkovská, stejně absurdní a bezvýchodná jako příběhy tohoto autora. ...celý článek

Nejoblíbenější články