Ostatní | Jiří Bálek | 08.09.2014

Rozhovor: Gary J. Gao - Spolupráce Číny a ČR zažije v příštích letech velký boom

Gary Gao je partnerem šanghajské pobočky pekingské advokátní kanceláře Zhong Lun. V rámci svého mezinárodního působení v řešení komerčních sporů, rozhodčích řízení a mediace navštívil Gary při příležitosti Prague Summer School 2014 i naše hlavní město. Kam směřuje právní politika jedné z největších světových mocností a jaký je čínský pohled na budoucí vývoj mezinárodního práva mezi Evropskou unií a Čínou? Ptali jsme se na tom nejrelevantnějším místě! ...celý článek

Veřejný seznam ve světle nově uplatňované zásady materiální publicity

Začátkem roku 2013 byl vládou schválen nový zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, který nahradil dosavadní právní úpravu týkající se veřejného seznamu. Rozsáhlé změny, které s sebou tento zákon přinesl, se promítají i do oblasti nemovitých věcí. Nový katastrální zákon upravuje komplexně problematiku veřejného seznamu, s výjimkou právní úpravy, která byla včleněna do zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy tato právní úprava je pro vlastníky nemovitých věcí zcela zásadní. ...celý článek

Ostatní | Tereza Kočová | 28.08.2014

Právnické spolky: Juristi

V rámci cyklu Právnické spolky vám budeme nepravidelně přinášet články o spolcích a dalších entitách, které se věnují právu, půjde o spolky studentské i nestudentské. Dnes začneme studentským spolkem Juristi, který funguje na pražské právnické fakultě. ...celý článek

Rozhovor: Ministerstvo spravedlnosti připravuje nový webový portál justice.cz

Portál Ministerstva spravedlnosti „justice.cz“ patří svým informačním záběrem mezi nejrozsáhlejší portály státní správy. Díky postupné elektronizaci justice může každý občan na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti sledovat například soudní řízení prostřednictvím internetu nebo podávat elektronický platební rozkaz. S menšími obměnami portál funguje již desátým rokem. ...celý článek

Sportovní právo ve fotbale

Sport a právo. Je to specifická disciplína, vedou se spory, zda sport a právo anebo sportovní právo, zda už je to samostatný obor. Nechci řešit teorie, každý ať si udělá názor. Na Slovensku jsou trošku dál, přijali v roce 2008 zákon o sportu a my zatím stále hovoříme jen o zákonu č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, který má 8 paragrafů a je to jediný zákon, který se týká přímo sportu. Chtělo by to novelizaci, ale jak jsem viděl, legislativa ji v záměru nemá. ...celý článek

Pět otázek pro finanční arbitryni Moniku Nedelkovou

Tentokrát přinášíme pět odpovědí na pět otázek, které jsme položili finanční arbitryni Mgr. Monice Nedelkové. Institut finančního arbitra funguje jako mimosoudní orgán řešení sporů mezi zákazníky (spotřebiteli) a finančními institucemi. V České republice byl zřízen s účinností od 1. ledna 2003 v rámci harmonizace práva ČR s právem Evropské unie. Finančního arbitra jmenuje vláda na návrh ministra financí na funkční období 5 let. Mgr. Monika Nedelková vykonává funkci již od 16. listopadu 2011. ...celý článek

Nejčtenější články