Neznalost zákona neomlouvá. Opravdu?

Neznalost zákona neomlouvá. Platí to stále? Předpisy jsou stále složitější a i právníkům činí problémy se v nich orientovat. I pro notáře či advokáta je od nového roku sepsání smlouvy výzvou a krokem do neznáma. Brání však nepřehledný právní řád občanům, aby se chovali v souladu se zákonem? Aby plnili své závazky? Troufám si tvrdit, že nikoli. ...celý článek

Právní prostor 2014: Právo známé či neznámé?

Největší právnický kongres svého druhu v České republice PRÁVNÍ PROSTOR je opět za námi! V pořadí již čtvrtý ročník se uskutečnil opět na Seči ve dnech 15. 4. až 16. 4. 2014, za účasti téměř dvou stovek právníků, kteří se během těchto dvou dnů postupně seznamovali s prvními zkušenostmi s novým občanským zákoníkem, změnami v oblasti občanského práva procesního či s veřejnoprávními aspekty samotné rekodifikace soukromého práva. ...celý článek

REPORT - Job fair 2014

Ve dnech 25. – 26. 3. bylo atrium pražské právnické fakulty dějištěm tradičního JOB FAIRU neboli veletrhu pracovních příležitostí, pořádaného studentským spolkem ELSA. Za tímto účelem se na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy sjeli představitelé téměř všech předních advokátních kanceláří, s úmyslem přesvědčit studenty a absolventy, že právě oni jsou těmi, kdo jim nabídnou zajímavou práci, výborné ohodnocení a neomezené možnosti osobního růstu a seberealizace. ...celý článek

Ostatní | redakce | 14.03.2014

ROZHOVOR Michal Vávra

Mgr. Michal Vávra je advokát a partner advokátní kanceláře Bulinský & Vávra, která sídlí v Brně. Mgr. Vávra je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Pedagogické fakulty MU v Brně (obor německý jazyk). Členem advokátní komory je od roku 1997, kdy nastoupil jako advokátní koncipient do advokátní kanceláře Bulinský, Mach & Machourek. Od 1. 1. 2004 je v této kanceláři společníkem a v březnu 2013 otevřel pobočku advokátní kanceláře ve Vídni, kde působí jako evropský usazený advokát. ...celý článek

Ostatní | JUDr. Roman Fiala | 07.03.2014

Kdo a jak by se měl dnes stát soudcem

S kolegy, se kterými jsme připravili podklady pro novelu Zákona o soudech a soudcích, jsme se shodli na tom, že asistenti soudců mají být osoby, které vnáší do justičního systému svou práci. Nejsou tam tedy proto, aby se učili, studovali a následně takto snadno nabyté znalosti prodali jinde, ale aby skutečně byli pravou rukou toho soudce, ke kterému byli přiděleni a věnovali se problematice. ...celý článek

Ostatní | redakce | 04.03.2014

ROZHOVOR s Tomášem Hüllem

Tomáš Hülle rozhodně nepatří mezi lidi, kteří by zaháleli doma a čekali, že se na ně usměje štěstí. V současné době vyučuje i vyučoval na více než 10 univerzitách v ČR, Spojených státech a v Číně a zatím je to jediný český právník, kterému se podařilo do asijské kultury proniknout. ...celý článek

Nejoblíbenější články