Rozhovor: Rok 2014 je rokem projektů Probační a mediační služby

„Probační a mediační služba odvádí velký kus práce. Je to instituce, kde pracují velmi zkušení profesionálové s dlouholetými zkušenostmi. Málokdo ale ví, že dokázali během několika málo let vytvořit nevětší poradenskou síť pro oběti trestných činů v České republice,“ říká v rozhovoru ředitelka Probační a mediační služby (PMS) Jitka Čádová. ...celý článek

Smluvní pokuta ve spotřebitelských smlouvách o finančních službách

Smluvní pokuta se řadí mezi právní instituty, jimiž lze zajistit plnění závazku. Má sankční charakter, neboť subjekty, které poruší smluvní povinnost, stíhá nepříznivým následkem v podobě vzniku další povinnosti zaplatit. V posledním období vyvstala do popředí otázka smluvní pokuty sjednané ve spotřebitelských smlouvách. ...celý článek

Řešení kybernetické války může být stejně nákladné jako u války reálné

S rapidním rozvojem moderních technologií je samozřejmostí, že většina agendy jak na úřadech, tak v obchodních společnostech se přenesla do digitální podoby. Rychlost a globální propojení prostřednictvím internetu mnoho záležitostí nesmírně ulehčilo a zjednodušilo. ...celý článek

Rozhovor - Mgr. Jan Rozum: Do života zločinců se nezapojujeme

"Do života zločinců se nezapojujeme", říká Mgr. Jan Rozum, tajemník Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Tato výzkumná organizace zejména zkoumá projevy a příčiny kriminality a s ní spojené sociálně patologické jevy a prognózuje jejich vývoj. Zabývá se otázkami trestní a bezpečnostní politiky a kontroly zločinnosti jak z hlediska trestní represe, tak i prevence. ...celý článek

Trestní právo | Eva Novotná | 11.12.2014

Komentář: NS zrušil rozsudek nad školákem, který se popral ve třídě

Nejvyšší soud zrušil rozsudek Okresního soudu v Olomouci, který uložil žákovi 9. třídy základní školy podmíněný trest odnětí svobody v trvání čtyř měsíců. Žák se dle něj dopustil trestného činu ublížení na zdraví dle § 146 odst. 1 a výtržnictví dle § 358 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen TrZ), ve formě pokusu dle § 21 odst. 1 TrZ. ...celý článek

Nejčtenější články