Vláda schválila návrh novely, kterým se mění výkon rozhodnutí u společného jmění manželů

Dne 22. 9. 2014 schválila vláda návrh novely zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, který mimo jiné přináší nemalé změny v oblasti výkonu rozhodnutí vedeném na společné jmění manželů. ...celý článek

Pět otázek pro Pavla Varvařovského

JUDr. Pavla Varvařovského asi netřeba příliš představovat. Tři roky byl veřejným ochráncem práv, působil též jako soudce Nejvyššího soudu a Ústavního soudu. Nápad oslovit právě pana doktora mi vnukla knížka jeho fejetonů, které před několika lety pravidelně vycházely v Lidových novinách. Jeho pohled na dnešní právo, morálku a společnost vůbec rozhodně stojí za přečtení. Litovat nebudete. ...celý článek

Rozhovor: Lidé si nejčastěji stěžují na exekuce spojené se zabavováním movitých věcí

Ačkoliv od roku 2011 klesá počet exekucí a loni jich soudy v České republice nařídily již „jen“ 714 tisíc, lidé proti tomuto způsobu vymáhání pohledávek uplatňují stále velké množství stížností. Jejich prověřováním se na Ministerstvu spravedlnosti zabývá odbor státního dohledu. ...celý článek

PUSA je pro každého, komu nejsou lidská práva lhostejná

V rámci Amnesty International Česká republika působí několik místních skupin a jednou z nich je Pražská univerzitní skupina Amnesty International neboli PUSA, jak jí říkáme. Vznikla 6. prosince 2010 díky iniciativě 4 studentů, kteří již v říjnu téhož roku začali přemýšlet o jejím založení inspirováni podobnými skupinami v západních zemích. ...celý článek

Česko nesvědčí digitálním důkazním prostředkům

Oblast důkazních elektronických prostředků v kriminalistice je dlouhou dobu diskutované téma. Od 1. ledna 2015 vstupuje v platnost zákon o kybernetické bezpečnosti, který by mohl napomoci posunout diskuzi blíže ke konkrétním závěrům s konkrétními dopady alespoň na část problematiky elektronických důkazů. ...celý článek

Nová finta „šmejdů“: Tohle zboží je bonusový dárek, tvrdí. Nedá se pak reklamovat

Pokud si koupíte předražené zboží s tím, že je k němu dodáván gratis nějaký zajímavý dárek nebo bonus, měli byste dobře počítat. Onen dárek bude totiž nejspíše danajský. To, co se mohlo zdát v pořízené sadě jako výhoda, je najednou obtížný „aušus“, který nelze reklamovat. ...celý článek

Komentář k NOZ: § 30 - Zletilost

(1) Plně svéprávným se člověk stává zletilostí. Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku věku.
(2) Před nabytím zletilosti se plné svéprávnosti nabývá přiznáním svéprávnosti, nebo uzavřením manželství. Svéprávnost nabytá uzavřením manželství se neztrácí ani zánikem manželství, ani prohlášením manželství za neplatné. ...celý článek

Nejčtenější články