Komentář k NOZ: § 35 - Závislá práce nezletilých starších než patnáct let

(1) Nezletilý, který dovršil patnáct let a ukončil povinnou školní docházku, se může zavázat k výkonu závislé práce podle jiného právního předpisu. (2) Zákonný zástupce nezletilého, který nedosáhl věku šestnáct let, může rozvázat jeho pracovní poměr nebo smlouvu o výkonu práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek, pokud to je nutné v zájmu vzdělávání, vývoje nebo zdraví nezletilého, způsobem stanoveným jiným právním předpisem. ...celý článek

Příslib zaměstnání a jeho závaznost

Tento článek se zaměřuje na využití občanskoprávního institutu předsmluvní odpovědnosti při jednání o uzavření pracovněprávní smlouvy. Jinými slovy, jaké důsledky lze vyvodit z jednání strany, která přislíbí druhé straně zaměstnání, nebo naopak nástup do zaměstnání, ale uzavření pracovní smlouvy na poslední chvíli odmítne? ...celý článek

Rozhovor: Úkolem mezinárodní justiční spolupráce je zejména dovést pachatele k trestní odpovědnosti

„Naší ambicí je dokončit sjednávání smlouvy o vydávání s Kanadou a Austrálií,“ říká mimo jiné v rozhovoru o činnosti Mezinárodního odboru trestního Ministerstva spravedlnosti jeho ředitelka Gabriela Bláhová. Přečtěte si, čím se její tým zabývá a co za výzvy ho čeká v nejbližší budoucnosti. ...celý článek

Nový občanský zákoník oslaví rok. Podnikatele jeho zavedení stálo až desítky tisíc korun

Nový občanský zákoník zanedlouho oslaví rok od své účinnosti. Na ustálení jeho interpretační praxe je to příliš krátká doba a snaha o rozumné zhodnocení aplikace některých jeho sporných ustanovení by byla asi rovněž předčasná. Co však zhodnotit lze, byly dopady tohoto kodexu na životy všech obyvatel České republiky, a to jak podnikatelů, na které se zaměří první díl tohoto článku, tak nepodnikatelů, jejichž postavení bude přiblíženo v dílu druhém. ...celý článek

Pět otázek pro Kateřinu Valachovou

Na otázky týkající se služebního zákona odpovídala Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Vystudovala obor právo na Masarykově univerzitě v Brně, doktorský program v oboru správní právo ukončila na stejné univerzitě v roce 2006. Je též ředitelkou Sekce Legislativní rady vlády. V minulosti působila jako právnička, vedoucí právního odboru Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně a jako ředitelka legislativního odboru Kanceláře Senátu Parlamentu ČR. ...celý článek

Obhajoba v duchu hlavy XXII - Nahlížení do trestního spisu v řízení před soudem

Lze-li něco označit za Hlavu XXII trestní obhajoby, je to s jen malou mírou licence situace v okamžiku, kdy se trestní řízení dostane před soud, tedy situace po podání obžaloby. Podáním obžaloby se ještě obviněný nestává obžalovaným. Nejprve je třeba zjistit, zda státním zástupcem podaná obžaloba vůbec stojí za projednání v hlavním líčení. Proto ji soud – než eventuálně nařídí hlavní líčení – z tohoto hlediska přezkoumává, k čemuž mu slouží především tzv. předběžné projednání obžaloby soudním senátem. Fáze předběžného projednání však není povinnou součástí trestního řízení – záleží na předsedovi senátu, zda shledá důvody k jeho nařízení (z moci úřední). ...celý článek

Zvýšení minimální mzdy

Novela nařízení vlády o minimální mzdě (204/2014 Sb.) byla schválena a od 1. 1. 2015 tak opět dojde ke zvýšení minimální mzdy – měsíční sazba se zvýší na 9 200 Kč a hodinová na 55 Kč. Nové minimální sazby budou platit pro všechny zaměstnance vykonávající práci na základě pracovní smlouvy, DPP i DPČ. Pouze na zaměstnance pobírající invalidní důchod se bude nadále vztahovat měsíční sazba 8 000 Kč a hodinová 48,10 Kč. ...celý článek

Komentář k NOZ: § 34 - Závislá práce nezletilých mladších než patnáct let

Závislá práce nezletilých mladších než patnáct let nebo nezletilých, kteří neukončili povinnou školní docházku, je zakázána. Tito nezletilí mohou vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost za podmínek stanovených jiným právním předpisem. ...celý článek

LawTech Europe Congress 2014: Není možné být dobrým právníkem, pakliže nejste dobří i v technologii

Ve dnech 19. - 21. října 2014 se v pražském Hotelu Clarion uskutečnil již třetí ročník velmi úspěšného kongresu LawTech Europe, na který se sjeli odborníci z různých koutů světa. I letošní ročník nabídl velké množství témat a přilákal velký počet účastníků z různých oborů, zejména z oblasti práva, IT a managementu. ...celý článek

Nejčtenější články