LAW FIT a IT právo

Konference LAW FIT přináší pravidelně každým rokem to nejaktuálnější ze světa informačních technologií a práva s nimi spjatého. Jestliže si uvědomíme tempo naší doby, musíme konstatovat, že je velice dobře, že se právě takové konference pořádají. A jak jinak by to bylo v IT (ICT) právu možné pojmout, než v mezinárodním kontextu. ...celý článek

Ostatní | Bc. Štefan Rehák | 05.06.2015

Nestrannost soudce „nade vší pochybnost“

V souvislosti s lednovou účastí předsedy Vrchního soudu v Praze na večírku v jednom z pražských hotelů, jehož se účastnily i osoby trestně stíhané v kauze Jany Nečasové, vyvstala otázka, jaká je představa nestrannosti českého soudce jako vlastnosti, která musí být splněna nade vší pochybnost. Nestrannost jako ústavně zaručená kvalita soudců by měla mít nastavené limity, jež by jednání a chování soudců nemělo nikdy překročit. ...celý článek

Základní zásady trestního řízení ve světle rekodifikace trestního řádu

V rámci svého příspěvku bych rád představil základní zásady trestního řízení, které jsou výsledkem projednávání rekodifikační komise pro trestní řád při Ministerstvu spravedlnosti. Komise v tuto chvíli nezasedá, neboť se nový pan ministr ještě nerozhodl, jakým způsobem bude komise ve své činnosti pokračovat. ...celý článek

Ostatní | Mgr. Eva Kijonková & al | 03.06.2015

Odvolání ministra ukazuje na nutnost vyřešit oprávněné „donášení na šéfa“

Česká republika řeší a musí vyřešit právní úpravu pro whistleblowing, tedy pro oznamování nekalých praktik nadřízených, korporací nebo spolupracovníků. „V tuto chvíli se vede diskuse, zda člen vlády šikanoval podřízené. Kdybychom měli právní úpravu pro whistleblowing, nediskutovali bychom, ale šetřili podle práva, na čí straně je pravda,“ říká s odkazem na živou kauzu ministra školství Marcela Chládka Petra Gříbková ze společnosti Atlas Consulting, která se zabývá právními informačními systémy. ...celý článek

U elektronické evidence tržeb není důvod k euforii

Zavedení elektronické evidence tržeb pro všechny podnikatele a živnostníky je v současné době jedním z nejvíce diskutovaných témat na české legislativní scéně. Vládní koalice prohlásila přijetí příslušného zákona za jednu ze svých priorit, a naproti tomu opozice slibuje zavedení elektronické evidence tržeb zabránit i za cenu obstruování legislativního procesu. ...celý článek

Alternativní pracovní úvazky aneb jiná úprava pracovní doby pro zaměstnance s malými dětmi

V nedávné době vyšel na tomto právním portále článek "Práce, nebo péče o rodinu? Dilema mohou vyřešit alternativní pracovní úvazky", ve kterém autoři představili řešení pro skloubení profesního života s rodinným pro rodiče předškolních dětí. V článku byly stručně představeny alternativy ke klasickému pracovnímu úvazku, jako pružná pracovní doba, zkrácené pracovní úvazky, sdílené a rozdělené pracovní úvazky, upravená pracovní doba a práce z domova. ...celý článek

Rekodifikace trestního řádu

Rekodifikace trestního řádu je otázkou priorit, které si stanoví ministerstvo, to je potřeba říci hned na začátku, přičemž jde o to, jakým způsobem přistupuje k základním otázkám, co ministerstvo zamýšlí a jakým způsobem chce směřovat dále v legislativní práci. Mám ale pocit, že zatím není zcela ujasněno, co se vlastně chce. Justice volá po justiční reformě. ...celý článek

Nejčtenější články