Martin Vychopeň: Trh s advokáty stále není nasycen

V rámci cyklu právnických profesí pořádaných na Právnické fakultě Univerzity Karlovy uvítal Spolek českých právníků Všehrd předsedu České advokátní komory Martina Vychopně. Posluchače přednášky seznámil zejména se současnými problémy v advokacii a obohatil je radami, jak si jako advokáti počínat co nejlépe. ...celý článek

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a advokátem

S účinností od 1. února 2016 přinesla novela zákona na ochranu spotřebitele zásadní novinku, která by neměla uniknout pozornosti zejména advokátů. Nově včleněná třetí až pátá část zákona totiž představuje právní úpravu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi advokáty a klienty-spotřebiteli. ...celý článek

Ústavní soud ke smyslu advokátního zastoupení, změně právního názoru a výkladu zákona

Plénum Ústavního soudu přijalo stanovisko, které nově umožňuje advokátům, aby v řízení před Ústavním soudem vystupovali bez zastoupení dalším advokátem a odchyluje se tak od dosavadního právního názoru Ústavního soudu. Uvedené stanovisko však pro řadu přesahů stojí za pozornost širší veřejnosti než jen advokátů, neboť má význam i pro diskuzi o tématech jako role advokáta obecně, práce s judikaturou a interpretace práva. ...celý článek

Nejčtenější články