Nástupní mzdy advokátních koncipientů a index jejich životní úrovně v rámci České republiky

LegalRecruiters.cz ve spolupráci s Bidli.cz a Recruitis.cz zveřejnili veškerá data v rámci průzkumu nástupních mezd advokátních koncipientů 2018/2019 a jejich životní úrovně, která jsou kompletním doplněním textu, který jste si mohli na Právním prostoru.cz přečíst již v červnu. ...celý článek

Glosa k uznávání zahraničního vzdělání uchazečů o zápis do seznamu advokátních koncipientů, část I.

K tomuto článku mne přiměly v judikatuře objevené peripetie několika studentů, které Česká advokátní komora odmítla zapsat mezi advokátní koncipienty s poukazem na to, že na Paneurópskej vysokej škole v Bratislavě dosažené právní vzdělání, které získali, obsahem a rozsahem neodpovídá českému právnímu vzdělání. ...celý článek

Ostatní | Hana Treutlerová | 24.08.2016

Novela zákona o advokacii má změnit podobu advokátních zkoušek

Platnému zákonu o advokacii je dlouhodobě vyčítána nedostatečná reflexe kritických oblastí advokátní praxe. To by se mělo změnit přijetím návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (novela zákona o advokacii, sněmovní tisk 853/0), který je v současnosti projednáván v Ústavně právním výboru Poslanecké sněmovny. ...celý článek

Ostatní | Hana Treutlerová | 19.07.2016

Rozhovor: Petr Čáp - Advokátní koncipienti nemají zažité základní etické principy

JUDr. Petr Čáp, předseda kárné komise České advokátní komory a mimo jiné člen Etického výboru Rady evropských advokátních komor, nám nastínil základní principy kárné odpovědnosti a kárného řízení, stejně tak nás uvedl do problematiky (ne)dodržování zásad etického kodexu a jako člen zkušební komise ČAK se vyjádřil ke kritice současného stavu advokátních zkoušek a jejich potenciální digitalizaci. ...celý článek

Ostatní | Hana Treutlerová | 07.06.2016

Rozhovor: Bořivoj Líbal - Mladí ztrácí přirozený strach z možného selhání

Jeden z nejmladších partnerů mezinárodní advokátní kanceláře u nás, řídící partner PwC Legal Bořivoj Líbal, je již rok ve funkci. Jaký je jeho pohled na současnou právní praxi? V čem se mladá generace liší od té předchozí, jaká jsou její pozitiva a negativa? Má Work Life Balance v advokacii své místo a jaký je vůbec den řídícího partnera mezinárodní advokátní kanceláře? Nejen na tyto otázky nám odpoví z pozice člověka, který se dostal do vrcholové advokacie v poměrně nízkém věku. ...celý článek

Pětiletá koncipientura na Slovensku? Enormní pokles zájmu o právo a odliv mozků

Od roku 2011 se zájem uchazečů o studium práva na Slovensku snížil až o 60 %. Zatímco před pěti lety se na slovenské právnické fakulty hlásilo necelých šest tisíc středoškoláků, v loňském roce projevilo zájem o obor jen 2 300 mladých lidí. Jednou z nejvýraznějších příčin je podle Iniciatívy za Lepšiu advokáciu pětiletá koncipientská praxe snižující atraktivitu advokátní profese. ...celý článek

Nejčtenější články