Soudní dvůr Evropské unie k právní ochraně počítačových programů

Původní nabyvatel rozmnoženiny počítačového programu na fyzickém nosiči a s ní související licence k neomezenému užívání je oprávněn tuto rozmnoženinu spolu s licencí prodat dalšímu nabyvateli. Pokud však fyzický nosič původně dodané rozmnoženiny počítačového programu je poškozen, zničen nebo ztracen, nesmí původní nabyvatel dodat novému nabyvateli svou záložní rozmnoženinu programu bez svolení nositele autorských práv. ...celý článek

Užívání hypertextových odkazů k neoprávněně zveřejněným dílům

Soudní dvůr Evropské unie (“SDEU”) nedávno přišel s relativně průlomovým, avšak do jisté míry i trochu překvapivým rozhodnutím. Rozhodnutí se týká uveřejňování hypertextových odkazů na internetu, odkazujících na obsah chráněný autorským právem, avšak zveřejněný bez souhlasu autora – tedy neoprávněně. Přesto, že problematika uveřejňování hypertextových odkazů na webových stránkách nebo sociálních sítích se velmi často dotýká mnohých z nás, lze přepokládat, že jen velmi málo lidí by napadlo, že při této na první pohled banální činnosti bude třeba dodržovat určitá pravidla tak, aby nedocházelo k porušování autorských práv. Pojďme se podívat, jak se s touto problematikou SDEU vypořádal. ...celý článek

Ostatní | Petr Kincl | 30.11.2016

Peer-to-peer sítě

Spojení peer – to – peer, které v překladu znamená rovný s rovným, ilustruje, že v rámci komunikace jsou si jednotliví uživatelé rovni a vymění si veškeré informace přímo mezi sebou. Z pohledu práva jde o způsob zpřístupňování autorského díla prostřednictvím internetu. Takové sdílení však může provázet zásadní problém, kterým je nedostatečné dodržování autorského zákona. ...celý článek

Autorské právo a fotografie na internetu

Často se stává, že fotografie nalezené na internetu jsou dále používány nejen pro soukromé účely, ale také např. při prezentacích nebo v propagačních materiálech, aniž by k tomu autor fotografie dal souhlas. Fotografie stejně jako ostatní tvůrčí díla (literární dílo, hudební dílo apod.) je považována za autorské dílo a váže se k němu skupina práv, která náleží jejímu autorovi. ...celý článek

Každý den se softwarovým právem

Má dnešní prezentace si klade za cíl sdělit Vám několik podstatných informací z oblasti softwarového práva. První zajímavostí je skutečnost, že softwarové právo je kolem nás každý den, ačkoli si to třeba neuvědomujeme. Rád bych Vám dnes proto nastínil několik otázek či problémů, které každý den musíme řešit. ...celý článek

Kolektivní správci

Autorský zákon momentálně prochází zásadní proměnou s ohledem na právní úpravu kolektivní správy autorských práv. Novela zákona v oblasti kolektivní správy vychází především z evropské směrnice o kolektivní správě, jejíž transpozicí by mělo dojít ke sjednocení a harmonizaci pravidel výkonu kolektivní správy autorských práv napříč Evropskou unií. Tedy i v České republice. ...celý článek

Dodatečná odměna – o co se jedná a kdy na ni máte nárok

Je dost možné, že čtenář se při čtení titulku tohoto článku s pojmem dodatečná odměna setká poprvé. Není divu – institut dodatečné odměny je sice užitečný, ale bohužel také prakticky neznámý a nepoužívaný. Což v praxi může být doslova škoda, protože nejeden autor se pouhou neznalostí možnosti uplatnit nárok na dodatečnou odměnu připravil o velké peníze. Pojďme si tento institut v krátkosti představit. ...celý článek

Autorské právo od internetu po archiv

Ve středu 13. května proběhl na půdě Akademie věd ČR - Ústavu teorie informace a automatizace - seminář s titulem „Autorské právo od internetu po archiv“. Pořádal jej pod záštitou Ministerstva kultury a nakladatelství FCC Public časopis Elektro, ve spolupráci s Národní knihovnou ČR a Svazem českých nakladatelů a knihkupců. Právní prostor.cz byl jeho mediálním partnerem. ...celý článek

Nejoblíbenější články