Zrušení tzv. druhé restituční tečky

Cílem zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o půdě“), a obecně samotných restitucí, je vyřešení vztahů k nemovitostem s původními vlastníky, jimž byly státem v letech 1948 až 1989 bez náhrady odňaty. Dle důvodové zprávy k předmětnému zákonu měly být tyto pozemky včetně budov urychleně převedeny do vlastnictví původních vlastníků, případně jim měla být poskytnuta náhrada přidělením jiné půdy ve vlastnictví státu, nebylo-li vydání původních pozemků ze zákonných důvodů možné. ...celý článek

Ostatní | Hana Treutlerová | 15.05.2018

Rozhovor: Petr Meduna - Neukončím operaci, když mi tam bude ležet pacient, který není zašitý

Měli by doktoři ukončovat nedodělané operace? Co znamená restituční tečka pro probíhající řízení? Jaký důsledek by mělo prolomení mlčenlivosti advokáta? Na to vše nám poskytl odpovědi JUDr. Petr Meduna, samostatný advokát a mimo jiné člen kárné komise ČAK a předseda kárného senátu. ...celý článek

Ostatní | Jan Hoferek | 24.04.2017

Rozhovor: Petr Meduna – Restituční tečka je v rozporu s principy demokracie

"Není možné, aby správní orgán vyřizoval vaši žádost 27 let," poznamenává v souvislosti s restitucemi JUDr. Petr Meduna, který se touto problematikou profesionálně zabývá již od roku 1992. S přednáškou s názvem "Restituce 1991-2018: opravdu tečka?!" se představí i na letošním ročníku odborné konference Právní prostor. Malou ochutnávku z jeho vystoupení můžete nalézt v rozhovoru níže... ...celý článek

Naturální restituce církevního majetku: aktuální stav a výhled do budoucnosti - II.

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi se netýká Chrámu sv. Víta a je třeba říci, že i v mezinárodních diskusích je velmi obtížně komunikovatelné, z jakého důvodu. Je to jediný kostel v České republice, u kterého stát usoudil, že je třeba, aby zůstal v jeho vlastnictví. ...celý článek

Naturální restituce církevního majetku: aktuální stav a výhled do budoucnosti - I.

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi se netýká Chrámu sv. Víta a je třeba říci, že i v mezinárodních diskusích je velmi obtížně komunikovatelné, z jakého důvodu. Je to jediný kostel v České republice, u kterého stát usoudil, že je třeba, aby zůstal v jeho vlastnictví. ...celý článek