Corporate governance ve střední Evropě

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze přivítala v pátek 30. května 2014 čtrnáct přednášejících a na sto hostů v rámci mezinárodní konference na téma Corporate governance ve střední Evropě. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo financí České republiky. Sponzorem konference byla advokátní kancelář Randl Partners, která se specializuje na obchodní a pracovní právo. Po každém ze čtyř přednáškových bloků nechyběly obsahově velice bohaté diskuze, které museli moderátoři jednotlivých sekcí velice často časově usměrňovat. ...celý článek

Nejčtenější články