Začínající samostatný advokát aneb jak se v tom hned na začátku neztratit

Složili jste advokátní zkoušky a už jste si trochu odpočinuli po intenzivní, mnohdy i dvouměsíční přípravě? Pokud se podobně jako nedávno já trochu ztrácíte v množství povinností a informací, které se pojí k začátku samostatného výkonu advokátní praxe, pak jste (věřím) narazili na článek, který Vám pomůže z tohoto bludiště ven. A jak si všichni pamatujeme z dob našeho dětství – kdo nezabloudí v bludišti, ten se ani na startu své advokátní kariéry neztratí! ...celý článek

Daňový seriál – III. díl, Daň z příjmů, 1. část

Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů fyzických a právnických osob (dále jen zákon o dani z příjmu) je dalším daňovým zákonem, který přijal nejen terminologické změny v souvislosti s provedenou rekodifikací soukromého práva v podobě přijetí nového zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Již v minulém daňovém seriálu byly pro účely aplikace některých ustanovení daňových předpisů vysvětleny základní terminologické změny, ale i nové právní instituty, které bylo nutné do daňových předpisů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva včlenit. Zákon o dani z příjmu nebyl výjimkou. ...celý článek

Zvýšení efektivnosti elektronické komunikace pro vlastníky datových schránek

Dne 1. 1. 2015 vstoupilo v účinnost ustanovení § 72 odst. 4), zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, které ukládá držitelům datových schránek nově povinnost komunikovat s příslušnými Finančními úřady a Územními pracovišti finančních úřadů pouze prostřednictvím datové schránky. Zákon dále pracuje s pojmem „Daňová informační schránka“ a upravuje podmínky pro její vznik a užívání ze strany subjektů, které o její zřízení zažádají. ...celý článek

Nejčtenější články