Prostředky boje proti úplatkářství de lege ferenda II. – Agent provokatér a zkouška spolehlivosti

Jak již bylo v předchozím článku věnujícím se účinné lítosti konstatováno, je z mého pohledu nepochybné, že odhalování a prokazování úplatkářství činí v praxi velké problémy. To vyvolává potřebu využívat i některé netradiční formy šetření, prověřování a vyšetřování za účelem získávání důkazů v těchto trestních věcech a snahy policejních orgánů proniknout do zločineckého prostředí. ...celý článek

Projímadlo jako nepřímý důkaz (malá úvaha na téma zásady volného hodnocení důkazů)

Je-li na soudcovské práci něco skutečně zajímavého, pak to rozhodně není vyměřování soudních poplatků, odstraňování vad žaloby či snad dokonce vyplňování statistických listů (ano, i takovýmto „vznešeným“ činnostem se někteří čeští soudci ještě dnes věnují). Soudce je od slova soudit (nebo naopak – ale to není podstatné), takže nelze považovat za středobod soudcovské práce ani přípravu jednání, sepisování rozhodnutí, práci s judikaturou, ale činnost, kterou za soudce nemůže nikdo odpracovat – a tou je vlastní souzení v jednací síni, tedy především dokazování (provádění důkazů). ...celý článek

Česko nesvědčí digitálním důkazním prostředkům

Oblast důkazních elektronických prostředků v kriminalistice je dlouhou dobu diskutované téma. Od 1. ledna 2015 vstupuje v platnost zákon o kybernetické bezpečnosti, který by mohl napomoci posunout diskuzi blíže ke konkrétním závěrům s konkrétními dopady alespoň na část problematiky elektronických důkazů. ...celý článek

Zákonnost úkonů trestního řízení při pozdější změně právní úpravy

Minulý týden se v médiích objevila zpráva, že Ústavní soud zamítl ústavní stížnost čtyř mužů, kteří nelegálně skladovali a prodávali alkoholické nápoje pod falešnými označeními napodobujícími známé obchodní značky. Případ nesouvisí s tzv. metanolovou aférou, ve které byly dosud vyneseny dva zatím nepravomocné doživotní tresty. Ani kauza řešená nyní Ústavním soudem však nepatří mezi ty, které by nebyly pozoruhodné; jen z jiných důvodů. ...celý článek

Nejčtenější články