Ostatní | Adriana Paschková | 19.01.2018

Negotiation Competition 2017

Schopnost vyjednávat a vyjadřovat se patří k základním vlastnostem, které by měl každý právník ovládat. Využije je jak v jednání s klientem, kdy mu musí vysvětlit správný postup v určité situaci, tak v jednání se soudy či úřady, nebo při vyjednávání s protistranou na podmínkách smlouvy. V praxi se advokáti snaží dosáhnout co nejlepší pozice pro svého klienta a velmi často to je možné jen pomocí vyjednávání a hledání kompromisu v mimosoudních jednáních. Negotiation Competition pořádaná ELSA Česká republika se snaží právě tyto dovednosti rozvíjet a testovat. ...celý článek

Ostatní | Igor Chalachan | 28.04.2016

Studenti práv se sjeli do Plzně diskutovat o vývoji trestního práva

Ve dnech 15. a 16. dubna pořádal studentský spolek ELSA Plzeň sdružující studenty práva a mladé právníky ve spolupráci s ELSA Česká republika a pod záštitou Fakulty právnické ZČU již tradiční Národní konferenci 2016 se zaměřením na recentní vývoj trestního práva a příbuzných oborů. Účelem této události bylo nabídnout všem studentům právnických fakult a oborově příbuzných škol zajímavá témata a přednášející, se kterými se při přednáškách v rámci běžného studia nesetkají. Finanční a materiální podporu konferenci poskytly Fakulta právnická ZČU a partneři ELSA Plzeň advokátní kanceláře Prime Legal a Řanda Havel Legal a také generální partner ELSA Česká republika advokátní kancelář Allen & Overy. ...celý článek

Je pozitivní diskriminace žen při vstupu na pracovní trh krokem správnou cestou?

Problematika genderové rovnosti žen a mužů na pracovním trhu je již po několik let v České republice velmi diskutovanou záležitostí, a to zejména v důsledku rozvoje důsledného uplatňování lidských práv a snaze přiblížit se vyspělejším zemím západu a sociálním státům severu. ...celý článek

Ostatní | Hana Treutlerová | 15.05.2015

Spolupráce Allen & Overy  a ELSA: Podporujeme studenty. Co z toho máme?

Podpora studentských spolků je pro mnohé právní společnosti obligátní záležitostí. Získávají tím totiž nejen možnost navázat bližší vztahy se studenty práv a získat tak kontakty na zajímavé a různorodé osobnosti, které se v budoucnu v oblasti práva chtějí angažovat, ale také nabízejí studentům praktické seznámení s právním odvětvím. ...celý článek

Ostatní | Hana Treutlerová | 21.04.2015

ELSA podporuje studenty práv již 25 let

ELSA Praha a ELSA Česká republika, mezinárodní organizace studentů práv působící nejen na pražské Karlově univerzitě, se letos těšila 25. výročí své existence. K této příležitosti pořádala ELSA Praha týdenní oslavy plné vzdělávacích workshopů, přednášek a návštěv státních institucí. Oslavy byly zakončeny slavnostním večerem, který navštívili jak zástupci advokátních kanceláří a dalších společností z řad sponzorů a partnerů ELSA, tak profesoři a studenti právnických univerzit z celé republiky. ...celý článek

Ostatní | David Němeček | 15.10.2014

Právnické spolky: Kdo/co je ELSA Praha?

European Law Student’s Association (ELSA) je největší mezinárodní organizací studentů práv na světě. Historie ELSA se datuje již od roku 1981. Dnes působí ve 41 zemích, na více než 260 fakultách s bezmála 41 000 členy. V České republice má své lokální skupiny v Praze, Brně, Plzni a Olomouci. ELSA Praha je jeden z pěti pražských spolků, které fungují na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. ...celý článek

Nejoblíbenější články