Několik postřehů z praxe implementace GDPR (2. díl)

Tento článek navazuje na předchozí díl, který dokumentoval některé problémy, s nimiž jsme se setkali při implementaci Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679, známého jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli „GDPR“ (dále jako „Nařízení“). V tomto díle se podíváme na postavení poskytovatelů služeb uživatelské podpory software jakožto zpracovatelů osobních údajů. ...celý článek

Ostatní | JUDr. Pavol Szabó | 06.03.2019

Platíme vlastním soukromím (naše kniha úmyslů)

Přes španělský dolar, zlatý standard, britskou libru, americký dolar až po naše soukromí. Doba digitálního kapitalismu přinesla nové univerzální platidlo, které však není zaměnitelným prostředkem, který se nachází v našich peněženkách, případně na našich účtech, ale je jedinečnou hodnotou, která pramení v naší osobnosti a projevech naší osobní povahy. V dnešní době produkují správně vyhodnocené údaje kapitál, a proto se naše osobní údaje a soukromí stávají novodobou univerzální měnou. ...celý článek

Právo na informace o zdravotních rizicích z povolání

Evropský soud pro lidská práva za svou existenci průběžně budoval judikaturu k určení, že čl. 8 Úmluvy poskytuje právo přístupu k informacím pro osoby, které byly ohroženy zdravotními riziky, způsobenými průmyslovým znečištěním prostředí. Případ Vilnes a ostatní proti Norsku, stížnost č. 52806/09 a 22703/10 ze dne 5. 12. 2013, rozšířil dosavadní přístup ve třech směrech. ...celý článek

Rozhovor: Michal Tomášek o brexitu - Britské soudy nebudou judikaturou SDEU vázány

Rozhodnutí Británie vystoupit z Evropské unie je počátkem několikaletého vyjednávání a změn. Nejen o právních důsledcích brexitu a vyjednávacích pozicích EU a Británie, ale i o budoucí roli evropské judikatury v britském právním systému jsme si promluvili s prof. JUDr. PhDr. Michalem Tomáškem, DrSc., vedoucím Katedry evropského práva na Právnické fakultě UK v Praze. ...celý článek

Ostatní | Hana Treutlerová | 04.09.2015

Rozhovor: Martin Kartner - Neoprávněného narušování soukromí se dopouští téměř každý z nás

Osobní údaje vždy patřily mezi cenné zboží, jejich hodnota se však mnohonásobně zvýšila s rozvojem digitalizace. Dalo by se proto předpokládat, že ruku v ruce se s tímto rozvojem zvýší i právní ochrana, která by zamezila či alespoň omezila jejich zneužití. Bohužel ne vždy se to daří. ...celý článek

Soukromé vymáhání soutěžního práva (nejen náhrada škody způsobená kartelem)

Soutěžní právo není oblast, se kterou by se každý právní praktik setkával dennodenně. Proto je ambicí tohoto příspěvku jednak na začátek vymezit, co vlastně soutěžní právo je, co reguluje (část II.), za druhé připomenout, že soutěžní právo je možné vymáhat nejenom přes Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) či jiné soutěžní úřady, ale také soukromoprávními prostředky (část III.), což není příliš známé a využívané. Za třetí je jeho cílem upozornit na poslední významnou událost v této oblasti (část VI.), kterou je nová unijní směrnice týkající se soukromoprávního prosazování soutěžního práva. Tu mají členské státy včetně České republiky povinnost implementovat do svého právního řádu ke konci příštího roku. ...celý článek

Nejoblíbenější články