Ostatní | JUDr. David Karabec | 14.11.2018

Ochrana duševního vlastnictví ve franchisingových systémech

Práva k duševnímu vlastnictví jsou neodmyslitelnou součástí obchodního majetku franchisingových podniků a tvoří významnou součást jejich obchodního jmění.V případě franchisingových systémů jde navíc o jednu ze základních podmínek jejich fungování jako jedinečných konceptů, které se odlišují od ostatních systémů. A to nejen vnitřní organizací a uspořádáním celého systému, ale i navenek zejména prostřednictvím vizualizace celého konceptu, kterým komunikují se svými zákazníky a odlišují se tím od jiných franchisingových systémů. ...celý článek

Ostatní | Jan Gonda | 29.05.2017

Data k franchisingu u nás a ve vybraných evropských zemích

Franchising je typem podnikání, který je momentálně na vzestupu. Aktuálně funguje v České republice více než 250 systémů a sítí, které více či méně vykazují prvky franchisingu. Liší se od sebe svým zaměřením, původem, velikostí, obratem, myšlenkou a spoustou dalších ukazatelů. Více mohou prozradit data z výzkumu České asociace franchisingu z roku 2014, kterého se zúčastnilo celkem 70 franchisingových konceptů. ...celý článek

Ostatní | Jiří Krajča | 31.03.2017

Základní pojmy franchisingu, které musíte znát

Pojem „franchisa“ a „franchising“ sice pocházejí z amerického hospodářského slovníku, ale původ mají ve středověké Francii. Pojem „franchisa“ označoval předání privilegií třetí osobě, která za odměnu směla ve státním zájmu vyrábět nebo obchodovat. V polovině 19. století se pod franchisingem rozumělo komerční využití práv třetí osoby. Tím se pojem přiblížil tomu, co pod franchisou rozumíme dnes. ...celý článek

Ostatní | Jiří Krajča | 17.03.2017

Jak na franchisu bez vstupního kapitálu

Začít s nulovým kapitálem bohužel není u franchisového systému možné, je totiž potřeba mít dostatečné prostředky jak na zakoupení franchisové licence, tak na provoz. Vlastní kapitál musí být dostatečný dle typu a druhu licence, kterou chce potenciální franchisant zakoupit. Není však licence, jako licence. I pro ty, kteří zrovna neoplývají miliony, existují varianty s relativně nízkými vstupními poplatky. ...celý článek

Ostatní | Jiří Lošťák | 09.03.2017

Trendy ve franchisingu 2017 očima odborníků

Franchising urazil od roku 1989 značný kus cesty k jeho všeobecnému přijetí a především pochopení mezi podnikateli v České republice. Velkou zásluhu na tom má Česká asociace franchisingu, Škola franchisingu, členské poradenské a právní kanceláře, časopisy, veletrhy, výstavy, internetové portály, konference, ale především samotné franchisové systémy. Kdo by dnes neznal například McDonald´s, Yves Rocher, OBI, Hilton nebo KFC? Z toho je zřejmé, že franchising je bezpochyby jedním z nejefektivnějších odbytových způsobů 21. století. ...celý článek

Ostatní | Aleš Tulpa | 03.03.2017

Aktuální stav a trendy ve franchisingu u nás a ve světe

Vývoj na českém trhu v posledních letech ukazuje, že se bude franchising jako způsob podnikání čím dál tím více prosazovat a uplatňovat. Zvýšený zájem především zahraničních poskytovatelů o vstup na český trh podporuje několik významných faktorů a změn, které budou rychlejší rozvoj franchisingu v České republice ovlivňovat i v budoucnu. ...celý článek

Rozhovor: Martina Parusová Zímová - Franchising vzbuzuje dojem rychlé expanze a snadno vydělaných peněz

Franchising je oblíbená forma podnikání, která se u nás objevila již brzy po převratu a v posledních deseti letech zažívá doslova boom. V Česku na podzim působilo 240 konceptů, které živily 20 tisíc lidí. Znamená to i nárůst specifické právní agendy, protože vztahy mezi franchisorem a franchisantem je třeba smluvně podchytit. Specialistkou na franchisové smlouvy je Mgr. Martina Parusová Zímová, LL.M., která se franchisingu věnuje více než osm let nejen jako advokátka v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík, ale také jako členka správní rady České asociace franchisingu. ...celý článek

Jak správně nastavit franchisovou smlouvu

Na českém trhu se v poslední době stává franchising stále populárnější formou podnikání. Tento systém je přitom českými podnikateli používán již 25 let, přičemž na rozdíl od počátku fungování tohoto fenoménu v České republice, kdy Češi převážně v roli franchisanta přejímali úspěšné koncepty ze zahraničí, jsou to naopak čeští podnikatelé, kdo svoji franchisu rozvíjejí a následně poskytují do zahraničí. ...celý článek

Nejčtenější články