Ostatní | Lukáš Hruška | 30.11.2015

Jak se prosazuje protikorupční legislativa?

Spolek českých právníků Všehrd pořádal dne 25. 11. 2015 v rámci cyklu vzdělávacích přednášek, diskuzí a workshopů panelovou diskuzi na téma prosazování protikorupční legislativy. Pozvání přijali ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier, senátor Parlamentu České republiky Václav Láska a Jiří Skuhrovec z Rekonstrukce státu. ...celý článek

Motivace a ochrana - Oznamování protispolečenské činnosti na Slovensku

V posledních letech jsou korupce a její potírání často diskutovaným tématem, na Slovensku pak zejména v kontextu tzv. kauzy Gorila[1]. Jde o největší slovenský korupční skandál, který začal již v prosinci 2011 únikem tajného dokumentu Slovenské informační služby s krycím názvem Gorila. Ten naznačoval silné korupční jednání ve slovenské politice. ...celý článek

Lze řešit míru korupce v EU? Křížová výprava proti korupci

Evropská komise vydala tento rok vůbec první komplexní zprávu zkoumající a hodnotící úroveň a povahu korupce a zároveň účinnost protikorupčních opatření v jednotlivých členských zemích. Výsledek byl ohromující, odhadem až 120 miliard se ročně ztratí v korupčním víru! Současně s touto zprávou byly publikovány výsledky průzkumu veřejného mínění Eurobarometr, z nichž jednoznačně vyplynulo, že většinová populace zemí EU vnímá korupci jako běžně rozšířený jev a palčivý problém. Jeden z 12 Evropanů, tedy asi osm procent, podle Eurobarometru tvrdí, že má zkušenost nebo byl svědkem případu uplácení. ...celý článek

K rozšiřování kontroly podnikatelských subjektů s veřejnou majetkovou účastí po rekodifikaci soukromého práva

Boj s korupcí a nehospodárným nakládáním s veřejnými prostředky je téma, které se objevuje ve všech hromadných sdělovacích prostředcích a politických diskuzích. V současnosti je to veřejné téma číslo jedna. ...celý článek

Nejoblíbenější články