Hlášení bezpečnostních incidentů – co stanovuje zákon o kybernetické bezpečnosti a co GDPR?

Stále častěji se v médiích objevují zprávy o kybernetických útocích, množství dat, která unikla, a také o pokutách udělených podnikatelům v souvislosti s incidentem. I přesto, že odpovědné společnosti implementují řadu bezpečnostních opatření a snaží se zajistit určitou míru ochrany svých informačních infrastruktur, těmto útokům není nikdy možné bezezbytku předejít. ...celý článek

Mobilní aplikace ve firmě

V dnešní době užívají chytrý telefon necelé tři miliardy lidí[1], z nichž více jak polovina má na mobilních zařízeních zřízen přístup k internetu[2]. Právě možnost mobilního přístupu ke všem firemním datům společnosti vyžaduje vysoké zabezpečení takových zařízení. Firmy by tak jejich ochraně měly věnovat dostatečnou pozornost. ...celý článek

Kybernetická ochrana

Nevyhnutelnou podmínkou pro fungování moderní společnosti a vytvoření bezpečného obchodu se službami je bezesporu bezpečnost internetu, soukromých sítí a informačních systémů. V dnešní době, kdy narušení kybernetické bezpečnosti může způsobit lidská chyba, přírodní událost, technické selhání či úmyslný útok, je otázka digitální ochrany velmi důležitá. Navíc k takovým selháním dochází stále ve větší míře. ...celý článek

Ostatní | Monika Hanych & al | 16.01.2017

Konference Cyberspace opět do Brna přinesla aktuální témata z informačních technologií a kyberprostoru

Čtrnáctý ročník Cyberspace 2016 přilákal na konci listopadu do Brna dvě stě padesát účastníků z celého světa. Velkou část tvořili odborníci, kteří byli díky formátu konference současně posluchači i přednášejícími. Zatímco během prvního dne měla podobu jednosálové konference s přednáškami keynote speakerů, druhý den se proměnila v akci s řadou paralelních streamů s více než stovkou řečníků, věnovaných právním aspektům kyberbezpečnosti, smart cities či informačním technologiím. ...celý článek

Jaké povinnosti vyplývají pro orgány veřejné moci ze zákona o kybernetické bezpečnosti? - II.

Dnes Vám budu povídat o zákonu o kybernetické bezpečnosti. Jako obvykle, jak se tomu u nás stává, zákon o kybernetické bezpečnosti nabyl účinnosti 1. ledna 2015 a prováděcí předpisy k němu byly vydány někdy mezi Mikulášem a Štědrým dnem 2014, což nebylo úplně ideální. Některé záležitosti se řeší doposud, zejména určování tzv. významných informačních systémů. ...celý článek

Jaké povinnosti vyplývají pro orgány veřejné moci ze zákona o kybernetické bezpečnosti? - I.

Dnes Vám budu povídat o zákonu o kybernetické bezpečnosti. Jako obvykle, jak se tomu u nás stává, zákon o kybernetické bezpečnosti nabyl účinnosti 1. ledna 2015 a prováděcí předpisy k němu byly vydány někdy mezi Mikulášem a Štědrým dnem 2014, což nebylo úplně ideální. Některé záležitosti se řeší doposud, zejména určování tzv. významných informačních systémů. ...celý článek

Ostatní | Martin Horyna | 29.09.2015

Krátký náhled na současnou problematiku kybernetických útoků

Tento článek je založen na přednášce Cyber War and Law capt. Pascala Brangetta z NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) ze dne 05. srpna 2015 v rámci 3rd Brno Summer School on IT Law. V rámci ní se cpt. Brangetto zaměřil zejména na právní problematiku útoků v kyberprostoru, přičemž představil NATO CCDCOE a Tallinský manuál, což je příručka vypracovaná CCDCOE, která mapuje pohled mezinárodního práva na vedení války v kyberprostoru. ...celý článek

Nejoblíbenější články