Jan Kněžínek: Tvorba legislativního předpisu je svým způsobem řemeslem

Právnická fakulta Univerzity Karlovy hostila dne 5. dubna 2016 další ze série přednášek v rámci cyklu právnických profesí pořádaných Spolkem českých právníků Všehrd. Tentokrát byla tématem legislativa v praxi. Svůj pohled studentům nastínil nejen JUDr. Jan Kněžínek, Ph. D., náměstek pro řízení sekce Legislativní rady vlády, ale také Mgr. Marek Benda, poslanec za ODS. ...celý článek

Ostatní | Mgr. Jiří Plachý | 19.02.2016

Nástroje k dokonalé legislativní tvorbě

Součástí legislativního procesu vládních návrhů právních předpisů je obligatorní užití specifických nástrojů, které prostřednictvím analýz hodnotí dopady zavedení budoucí právní úpravy do právního řádu. Nedílnou součástí legislativního procesu v České republice se stal nástroj, který analyzuje dopady právní regulace (RIA). Na tento nástroj navazuje hodnocení korupčních rizik (CIA) a nově se zavádí hodnocení nové právní úpravy na rovnost mužů a žen (GIA). ...celý článek

Rozhovor: Petra Gříbková - Legislativního klidu se ani letos nedočkáme

"Z pohledu právníka si především přeji legislativní klid a alespoň čtvrt roku bez jakékoli legislativní změny. Toho se však zřejmě nedočkáme," říká JUDr. Ing. Petra Gříbková, která v dubnu loňského roku získala prestižní ocenění Podnikový právník v kategorii Samostatný podnikový právník. ...celý článek

Ostatní | Bořivoj Líbal | 22.12.2015

Legislativní novinky 2016

Rok 2015 nepřinesl žádné významné zemětřesení na poli české legislativy, jako tomu bylo před dvěma lety v souvislosti s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Dle prozatímních odhadů vše nasvědčuje tomu, že ani v roce 2016 nás žádné obrovské změny nečekají. Nicméně v letech 2015 a 2016 jsme se dočkali, resp. ještě se dočkáme několika zajímavých a důležitých legislativních změn. ...celý článek

Rozhovor: Roman Fiala - Legislativa se stala prostředkem politického boje

Legislativní zbabělost a legislativní drzost - dvě hraniční polohy negativního stavu, kdy se buď dělají zákony, které vůbec nejsou potřeba, nebo se dělají zákony, které vlastně nikdo nechce. "Legislativa se stala nikoli výsledkem politického působení, ale prostředkem politického boje," říká v rozhovoru nejen o stavu české legislativy místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala. ...celý článek

Aktuální otázky školské legislativy aneb nelehký jest úděl kantorův

Úděl učitelů je vskutku nelehký. I navzdory tomu, že se v české historii skví velká jména jako Jan Amos Komenský, učitel národů, se povolání učitele netěší přílišné oblibě. A to i přes to, že se v různých žebříčcích prestiže umisťuje tradičně vysoko[1], například spolu s lékaři. ...celý článek

Připravovaná novela insolvenčního zákona se snaží zabránit „šikanózním“ insolvenčním návrhům

Vláda České republiky ukončila v nedávné době projednávání návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon). Lze tak nepochybně očekávat, že tento návrh bude v nejbližší době postoupen k projednání Poslanecké sněmovně ČR. ...celý článek

Zákonomat – síla vašeho hlasu

Na začátku stál nápad, který Jakub Mráček prezentoval na soutěži Social Innovation Camp v listopadu 2013. Jakub se inspiroval v Lotyšsku, kde funguje obdobný projekt ManaBalls (v překladu Můj hlas). Myšlenka Zákonomatu na SIC zvítězila a získala základní finanční podporu na počáteční rozvoj projektu. Po jednom roce dobrovolnické práce nyní běží základní a funkční verze Zákonomatu na webu www.zakonomat.cz. ...celý článek

Nejoblíbenější články