Nájem prostoru sloužícího k podnikání v případě jeho nezpůsobilosti k provozování podnikatelské činnosti

Tento článek zodpovídá otázku, je-li možné pronajímat prostor sloužící k podnikání za tímto účelem, ačkoliv tento prostor v době započetí nájmu není způsobilý ke smluvenému účelu. Jinými slovy se bude jednat o ty případy, kdy vlastník nemovitosti či prostor bude mít v úmyslu dané prostory pronajímat za podnikatelským účelem, avšak tyto nebudou k tomuto účelu způsobilé. ...celý článek

Nájem prostoru sloužícího k podnikání podle NOZ

Nový občanský zákoník (NOZ) zrušil desítky právních předpisů a nahradil úpravu v nich obsaženou. V mnoha případech nejde pouze o systematické přeřazení do jednoho předpisu a drobné úpravy, ale o zcela nové pojetí. Stejně tak je tomu i v případě nájmu prostor, ve kterých dochází k podnikatelské činnosti. ...celý článek

Nejoblíbenější články