Finanční právo | Josef Chvojka & al | 24.10.2019

Regulace činností spojených s kryptoměnami

V červnu roku 2019 předložilo Ministerstvo financí návrh zákona, kterým se má změnit tzv. AML zákon[1] a některé další zákony včetně zákona živnostenského (dále jen „Návrh zákona“ nebo „Novela“). Na Novele spolupracovalo ministerstvo s Finančním analytickým úřadem a má se jí reagovat na požadavky V. AML Směrnice.[2] Tento stručný článek se zaměří pouze na část Novely, která upravuje regulaci činností spojených s kryptoměnami. ...celý článek

Vládní návrh zákona o evidenci skutečných majitelů

V návaznosti na zveřejnění vládního návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů [1] (dále jen „Návrh zákona“ nebo „Návrh“), který předložilo Ministerstvo spravedlnosti a který se v souvislosti s přijetím novelizující Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 (dále jen „V. AML Směrnice“ nebo „Směrnice“) očekával, přinášíme přehledné shrnutí vývoje v této věci. ...celý článek

Ostatní | Adam Tietz | 06.06.2019

Emergentní systém dodávky léčivých přípravků – řešení či další bezzubý nástroj?

Protipadělková úprava. Sdílený lékový záznam. Rx online. Lékárenství podléhá stále dalším a dalším změnám, které se projevují nejen na papíře, ale zejména také v samotném provozu lékáren. Trh s léčivými přípravky (dále také jako „LP“) na předpis se v posledních letech potácí s výpadky a nedostatky. ...celý článek

Návrh zákona o hromadných žalobách: přehled a kritická analýza

Ministerstvo spravedlnosti vypracovalo a předložilo Vládě ČR návrh zákona, kterým se po vzoru některých zahraničních úprav a pod vlivem teprve připravované legislativy EU má do českého právního řádu zavést institut tzv. hromadných žalob určených ke kolektivnímu uplatňování individuálních práv.[1] ...celý článek

Rozhovor: Lenka Bradáčová - Stát musí platit více, garance bezpečnosti je drahá

Návrh nového zákona o státním zastupitelství s sebou přináší řadu pozměněných, ale i zcela nových institutů, které mají za úkol zlepšit a zefektivnit funkčnost této soustavy. Jak se k návrhu zákona staví vrchní státní zástupkyně a v čem shledává jeho klady a zápory? Jakou cenu má garance bezpečnosti ze strany státu? Jak je to s vlivem médií na probíhající trestní řízení? O svůj názor nejen na tuto problematiku se s námi podělila JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., vrchní státní zástupkyně v Praze. ...celý článek

Ostatní | Bořivoj Líbal | 22.12.2015

Legislativní novinky 2016

Rok 2015 nepřinesl žádné významné zemětřesení na poli české legislativy, jako tomu bylo před dvěma lety v souvislosti s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Dle prozatímních odhadů vše nasvědčuje tomu, že ani v roce 2016 nás žádné obrovské změny nečekají. Nicméně v letech 2015 a 2016 jsme se dočkali, resp. ještě se dočkáme několika zajímavých a důležitých legislativních změn. ...celý článek

Veřejné zakázky od roku 2016

Počátkem října tohoto roku předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vládě upravené znění legislativního návrhu nového zákona o veřejných zakázkách (ZVZ). Příprava zákona, který by měl nejpozději dne 18. dubna 2016 nahradit stávající ZVZ (zákon č. 137/2006 Sb.) a zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (zákon č. 139/2006 Sb.), se tak dostává do své finální fáze. ...celý článek

Nad připravovaným zákonem o zadávání veřejných zakázek

Českou právní úpravu zadávání veřejných zakázek čeká již poměrně záhy významná změna v podobě nového zákona o zadávání veřejných zakázek, kterým bude nahrazen stávající zákon o veřejných zakázkách. Vzhledem k závazkům České republiky dodržet implementační povinnost ustanovení evropských směrnic do vnitrostátní právní úpravy, je předpokládaná účinnost předpisu stanovena již na duben 2016. V následujícím příspěvku se zaměříme na obecná východiska nové právní úpravy a také na některé konkrétní změny či novinky, které nový zákon o veřejných zakázkách přinese. ...celý článek

Nejčtenější články