Náhrada škody za časů koronaviru: kdy vám škodu nahradí stát?

Již nyní je zřejmé, že pandemie koronaviru (COVID-19) bude mít obrovský dopad na světovou ekonomiku. Dobrou zprávou pro české podnikatele je, že český právní řád upravuje právo uplatnit nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s nouzovým stavem vůči státu. Následující text pojednává o praktických aspektech a nástrahách uplatnění tohoto nároku. ...celý článek

Zákon o realitním zprostředkování

Dne 17. 2. 2020 byl ve Sbírce zákonů pod č. 39/2020 Sb. publikován zákon o realitním zprostředkování (dále jen „realitní zákon“). Realitní zákon má především poskytnout ochranu klientům realitních kanceláři tím, že určuje podmínky pro poskytování realitního zprostředkování, zvyšuje dozor nad řádným vykonáváním této profese a sbližuje podmínky pro poskytování realitního zprostředkování v ČR s ostatními státy EU. ...celý článek

Čeká nás revoluce v evidenci skutečných vlastníků? II. díl - Dopady nezapsání skutečného majitele

Do legislativního procesu vstupuje nový zákon o evidenci skutečných majitelů. Zákon zavádí zásadní omezení skutečného majitele, který není zapsaný v evidenci, a zavádí pokuty pro společnosti, které se o zápis svých skutečných majitelů nepostarají. ...celý článek

Jak přihlásit národní ochrannou známku a jaký je její reálný přínos

Přihlašování ochranných známek, jakož i vymezení toho, co vše může tvořit ochrannou známku a jaká právní ochrana jejímu vlastníku náleží, upravuje zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění (dále jen „zákon o ochranných známkách“). Samotný proces přihlášení ochranné známky je z administrativního hlediska relativně nenáročný, stejně jako poplatek za přihlášku ochranné známky, který není nikterak nepřiměřený výhodám, jež jsou se zápisem ochranné známky nerozlučně spjaty. ...celý článek

Sportovní pravidla a jejich vliv na rozhodování soudů

Nejvyšší soud České republiky (dále jen „NS ČR“) svým usnesením ze dne 17. 7. 2019, sp. zn. 6 Tdo 425/2019, odmítl dovolání obviněného horolezce, který byl soudy nižších instancí uznán vinným z přečinu těžkého ublížení na zdraví dle ust. § 147 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, když při slaňování poškozeného řádně nezajistil slaňovací lano, čímž došlo k pádu poškozeného z výšky přibližně 10 metrů. V důsledku pádu poškozený utrpěl vícečetné zlomeniny. ...celý článek

Kolize obchodních podmínek

Obchodní podmínky jsou v rámci obchodních vztahů velmi často nedílnou součástí smluv. Smluvní strana, která uzavírá velké množství podobných obchodů, většinou standardizované obchodní podmínky mívá. Nezřídka se stává, že v rámci obchodního vztahu spolu smlouvu uzavírají strany, kde každá z nich má své obchodní podmínky. ...celý článek

Nejčtenější články