Civilně-procesní novinky účinné od 1. 5. 2015

Vzhledem k tomu, že se ve svých příspěvcích věnuji pravidelně civilnímu procesnímu právu, nemohu čtenáře neupozornit na „žhavé“ novinky v této oblasti. Občanský soudní řád (ale i jiné normy – zejména zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích) byl totiž s účinností od 1. 5. 2015 novelizován zákonem č. 87/2015 Sb., kterým se mění některé předpisy v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva. ...celý článek

Slabší strana (aneb koho a jak mají soudy ochraňovat)

V českém právním prostředí se v poslední době začalo (tak nějak automaticky) „pracovat“ s pojmem „slabší strana“ – což je logické, chrání-li i občanský zákoník účinný od 1. 1. 2014 některé subjekty právních vztahů více než ostatní. Nejde přitom jen o tradičního spotřebitele, na něhož pamatoval již starý občanský zákoník, ale také o nájemce bytu, stranu uzavírající smlouvu takzvaným adhezním způsobem, ochranu dlužníka před lichvou … ...celý článek

O novém řádu napodruhé (a pravděpodobně ještě ne naposledy)

O potřebě nového řádu, tedy nového civilně-procesního kodexu, jsem psal již v červnu tohoto roku. Nyní se k tématu vracím, neboť se v poslední době staly jisté události, o něž bych se chtěl s čtenáři Právního prostoru podělit. Především se v Brně, „na půdě“ Nejvyššího soudu, konala dne 16. 9. 2014 první schůzka rekodifikační komise pro civilní právo procesní, jejímž nelehkým úkolem je vytvořit nový řád (soudní). ...celý článek

Zamyšlení nad zákonnou koncentrací – aneb, není-li koncentrace v mysli, je v zákonu k ničemu

Zákonná koncentrace zavedená zásadně pro všechna sporná řízení s účinností od 1. 7. 2009 novelou č. 7/2009 Sb. (zejm. § 114c odst. 4, 118b odst. 1 o. s. ř.) měla kontradiktorní řízení upravené v současné době výlučně občanským soudním řádem doslova převrátit naruby. ...celý článek

Nejoblíbenější články