Právní stránky založení startupu

Startup většinou chápeme jako počáteční fázi podnikání (většinou dvou či více osob) zaměřenou na vývoj určitého produktu či služby (většinou s významným inovativním technologickým aspektem samotného produktu či jeho distribučního kanálu), často s cílem konečného prodeje firmy nebo její části investorům. Již z těchto charakteristik plyne, že není radno podcenit právní stránky startupu již od samého počátku. ...celý článek

Ostatní | Mgr. Michaela Riedlová & al | 19.04.2016

Rizika využívání virtuálních kanceláří a sídel

V podnikatelské praxi se často rozlišuje mezi virtuální kanceláří a virtuálním sídlem. Za virtuální sídlo se zpravidla považuje úplatné formální poskytnutí sídla pro účely zápisu do obchodního rejstříku včetně poštovní schránky s možností vybírat si doručenou poštu. Virtuální kancelář by měla nad rámec toho zahrnovat například možnost pronájmu zasedací místnosti, přeposílání doručené pošty e-mailem, popřípadě vlastní telefonní linku a asistentku. ...celý článek

Rozhovor: Martina Parusová Zímová - Franchising vzbuzuje dojem rychlé expanze a snadno vydělaných peněz

Franchising je oblíbená forma podnikání, která se u nás objevila již brzy po převratu a v posledních deseti letech zažívá doslova boom. V Česku na podzim působilo 240 konceptů, které živily 20 tisíc lidí. Znamená to i nárůst specifické právní agendy, protože vztahy mezi franchisorem a franchisantem je třeba smluvně podchytit. Specialistkou na franchisové smlouvy je Mgr. Martina Parusová Zímová, LL.M., která se franchisingu věnuje více než osm let nejen jako advokátka v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík, ale také jako členka správní rady České asociace franchisingu. ...celý článek

Změny v daňové oblasti se v roce 2016 dotknou více než půl milionu českých podnikatelů – plátců DPH

Rok 2016 přináší řadu legislativních změn, které mohou významně zasáhnout do chodu společností v České republice a ovlivnit jejich obchodní zájmy. Spolu s mohutně diskutovanými plány na zavedení elektronické evidence tržeb dochází k jedněm z nejvýraznějších úprav v oblastech korporátního a pracovního práva, práva nemovitostí a především u vybraných daňových aspektů. ...celý článek

Podnikatelé a kolektivní správa – za co se na provozovnách musí platit a komu

Vztah podnikatelů a kolektivních správců autorských práv je často diskutovaným tématem. Leckdy se při řešení této problematiky můžeme setkat s velmi vyhrocenými názory, padají výrazy typu „vybírání výpalného“ a věc se zdá být dokonce natolik závažnou, že politické strany do svých programů zahrnuly změnu či dokonce úplné zrušení kolektivní správy jako takové. Bohužel informace v médiích jsou často poněkud zkreslené a mnohý podnikatel pak ani neví, jaká má vlastně ve vztahu ke kolektivní správě práva a povinnosti. ...celý článek

Nový občanský zákoník oslaví rok. Podnikatele jeho zavedení stálo až desítky tisíc korun

Nový občanský zákoník zanedlouho oslaví rok od své účinnosti. Na ustálení jeho interpretační praxe je to příliš krátká doba a snaha o rozumné zhodnocení aplikace některých jeho sporných ustanovení by byla asi rovněž předčasná. Co však zhodnotit lze, byly dopady tohoto kodexu na životy všech obyvatel České republiky, a to jak podnikatelů, na které se zaměří první díl tohoto článku, tak nepodnikatelů, jejichž postavení bude přiblíženo v dílu druhém. ...celý článek

Nejoblíbenější články