Na co si dát pozor při převodu nemovitostí

Převody nemovitostí jsou velice častým jevem, s nímž se v praxi setkal již snad každý. Vzhledem k tomu, že nemovitosti mívají zpravidla vysokou finanční hodnotu, je důležité si u jejich převodů dát pozor na některé skutečnosti, které by Vám mohly způsobit značné nepříjemnosti, kterým by se jinak dalo předejít za předpokladu dostatečné informovanosti. ...celý článek

K převodu majetku mezi společností a jejími statutárními orgány, společníky, akcionáři či osobami, se kterými tvoří koncern

Do konce roku 2013 byl v účinnosti zák.č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), který zejména ve svých ust. §§ 193 a 196a stanovil striktní pravidla pro převody majetku mezi obchodní společností a jejími statutárními orgány, zakladateli, společníky či akcionáři, osobami jednajícími s nimi ve shodě, osobami jim blízkými či osobami, se kterými společnost tvořila koncern. ...celý článek

Nejčtenější články