Zákon o zvláštních řízeních soudních a procesní úvahy de lege ferenda

Téma mého příspěvku na konferenci Právní prostor 2014 se mělo týkat zákona o zvláštních řízeních soudních, ke kterému vám však nemohu vysvětlit vůbec nic, neboť podle něj, zaplaťpánbůh, nesoudím. Soudím podle občanského soudního řádu, který je od nového roku poměrně zestručněn. ...celý článek

Ostatní | Jiří Bálek | 28.05.2014

Rozhovor: Helena Válková - Důvěru ve spravedlnost lze obnovit jen kvalitním soudním řízením

Ministryně spravedlnosti profesorka Helena Válková vystoupila na letošních Olomouckých právnických dnech, které se uskutečnily v polovině května. Při té příležitosti jsme jí položili několik otázek, týkajících se zejména blízké činnosti Ministerstva spravedlnosti. ...celý článek

Zamyšlení nad zákonnou koncentrací – aneb, není-li koncentrace v mysli, je v zákonu k ničemu

Zákonná koncentrace zavedená zásadně pro všechna sporná řízení s účinností od 1. 7. 2009 novelou č. 7/2009 Sb. (zejm. § 114c odst. 4, 118b odst. 1 o. s. ř.) měla kontradiktorní řízení upravené v současné době výlučně občanským soudním řádem doslova převrátit naruby. ...celý článek

Nejčtenější články