Na co si dát pozor při nákupu nemovitosti?

Koupě nemovitosti patří mezi zásadní životní investice, a proto bychom měli věnovat okolnostem jejího převodu náležitou pozornost. Jaký postup při koupi nemovitosti lze doporučit? Na co si dát při koupi nemovitostí pozor, aby celá transakce proběhla zdárně? A jakých chyb se můžeme vyvarovat? Na to se Vám pokusíme odpovědět v tomto článku. ...celý článek

Nově přijatý zákon o zákazu prodeje o státních svátcích

Dne 1. října 2016 nabude účinnosti zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, který reguluje prodejní dobu
prodejen během určených státních svátků. Porušení zákazu prodeje ve vymezené dny je sankcionováno jako správní
delikt a hrozí za něj pokuta ze strany České obchodní inspekce. ...celý článek

Prodej z volné ruky (nejen) v exekučním řízení

Jeden ze základních prvků, na nichž je postavena exekuce prováděná soudními exekutory, představuje institut generálního inhibitoria vymezeného v § 44a odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „EŘ“ či „exekuční řád“). Jeho smyslem a účelem je zamezit zmenšování rozsahu majetku povinného, jakmile se dozví o exekuci vedené proti jeho osobě, tedy po doručení vyrozumění o zahájení exekuce. ...celý článek

Nejčtenější články