Dvacáté výročí založení spolku Common Law Society

Před dvaceti lety, přesněji 14. dubna 1998, byl založen jeden ze současných sedmi studentských spolků Právnické fakulty Univerzity Karlovy – spolek Common Law Society. A právě u příležitosti oslav tohoto jubilea se v prostorách pražského Karolina sešli zakladatelé spolku, zástupci akademické obce, generální partner spolku, členové bývalí i současní a ostatní příznivci common law. (Pozvání přijalo na 120 hostů.) ...celý článek

Ostatní | Adriana Paschková | 19.01.2018

Negotiation Competition 2017

Schopnost vyjednávat a vyjadřovat se patří k základním vlastnostem, které by měl každý právník ovládat. Využije je jak v jednání s klientem, kdy mu musí vysvětlit správný postup v určité situaci, tak v jednání se soudy či úřady, nebo při vyjednávání s protistranou na podmínkách smlouvy. V praxi se advokáti snaží dosáhnout co nejlepší pozice pro svého klienta a velmi často to je možné jen pomocí vyjednávání a hledání kompromisu v mimosoudních jednáních. Negotiation Competition pořádaná ELSA Česká republika se snaží právě tyto dovednosti rozvíjet a testovat. ...celý článek

Ostatní | Jan Hoferek | 13.10.2017

Ve složitosti je krása? – Rok s novou úpravou veřejných zakázek

Jen před pár dny uplynul právě rok od účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek, jenž významně proměnil zadávací řízení. Další zásadní změny nicméně čekají na obzoru – mimo jiné povinná elektronická komunikace či užívání Národního elektronického nástroje. Právě stále problematickým otázkám zadávání veřejných zakázek a některým nadcházejícím novinkám se věnoval letošní ročník Konference Otidea – veřejné zakázky s názvem „Ve složitosti je krása?“. ...celý článek

Ostatní | Petr Ráliš | 10.05.2016

Čtvrtstoletí obnoveného Všehrdu

Velká aula Karolina, sídla Univerzity Karlovy, hostila ve čtvrtek 26. dubna slavnostní setkání Spolku českých právníků Všehrd, konané u příležitosti 25. výročí od znovuobnovení spolku v roce 1990. Spolek Všehrd, který byl založen roku 1868, je nejstarším stále činným studentským právnickým spolkem u nás a jeden z nejstarších spolků na našem území vůbec. Jeho činnost byla v minulosti několikrát přerušena, jedná se především o roky nacistické okupace, tj. 1939-45 a pak také období vlády KSČ v letech 1948-1989, po jejímž konci byla činnost spolku obnovena. ...celý článek

Nejčtenější články