5. ročník konference Elektronizace veřejných zakázek - Změní se s 18. říjnem život stran zainteresovaných ve veřejných zakázkách?

Co se změní s nástupem povinnosti elektronizace při zadávání veřejných zakázek? Jaký je reálný stav povinného užívání Národního elektornického nástroje (,,NEN”)? Jaký dopad má na fungování a provoz elektrizačních nástrojů platné nařízení GDPR? Jaké následky bude mít případné nedodržení předepsané formy pro zadávání? ...celý článek

Ochrana soukromí v digitálním světě - aneb co se změní s GDPR?

V rámci originálního konceptu takzvaných kavárenských seminářu, které pořádá jeden ze sedmi studentských spolků Právnické fakulty Univerzity Karlovy - spolek Common Law Society (zkráceně ,,CLS”) - byly tentokrát diskutovány otázky související s problematikou přenosu dat po internetových sítích. Pozvání přijali Mgr. Jana Pattynová, LL.M. a Mgr. Dominik Vítek z AK Pierstone. ...celý článek

Karlovarské právnické dny jako svobodné fórum pro nadnárodní debatu mezi právníky různého původu

Ve čtvrtek 8. června 2017 v dopoledních hodinách zahájil JUDr. Vladimír Zoufalý, viceprezident Karlovarských právnických dnů, prestižní konferenci, kterou lze považovat za jednu z nejtradičnějších konferencí ve světě práva – jubilejní XXV. Karlovarské právnické dny (Karlsbader Juristentage). ...celý článek

Ostatní | Diana Řeháčková | 22.03.2016

Foukal a Neubauer: Notář má být charakterní člověk

V rámci cyklu přednášek o právnických profesích, který pravidelně pořádá Spolek českých právníků Všehrd, navštívili Právnickou fakultu UK dne 15. března 2016 prezident Notářské komory Mgr. Radim Neubauer a čestný prezident Notářské komory JUDr. Martin Foukal. Studenti tak dostali příležitost blíže se seznámit s náplní a problematikou notářské profese. ...celý článek

Váš přístup k životu je to nejdůležitější, říká Eliška Hašková-Coolidge

Nelehké dětství, práce pro americké prezidenty, etiketa a životní postoje. To jsou témata, o kterých se před studenty Právnické fakulty UK na přednášce organizované Spolkem českých právníků Všehrd rozpovídala bývalá asistentka pěti amerických prezidentů a v současné době lektorka etikety a společenského chování Eliška Hašková-Coolidge. ...celý článek

Ostatní | Kateřina Černá | 07.03.2016

Veřejné zacházky: co říká zákon, jak jej zadavatelé obcházejí a chystané změny

Za spolupráce s advokátní kanceláří Kinstellar uspořádal Spolek českých právníků Všehrd na půdě Právnické fakulty UK přednášku týkající se problematiky veřejných zakázek a nového zákona, který se jimi zabývá. S právní úpravou, celým procesem zadávání veřejné zakázky či problematikou v podobě například tzv. bid riggingu seznámili studenty Tomáš Čihula, vedoucí týmu pro hospodářskou soutěž advokátní kanceláře Kinstellar, a Michal Foltýnek, advokát téže kanceláře specializující se na oblast veřejných zakázek a státní podpory. ...celý článek

Exekutoři – nepopulární, leč nezbytná právnická profese

Spolek českých právníků Všehrd pořádal dne 15. prosince 2015 přednášku členů Exekutorské komory. V rámci Cyklu právnických profesí to bylo již několikáté setkání s těmi nejpovolanějšími ve svém oboru, namátkou zmiňme workshop Komory daňových poradců či přednášku prezidentky Unie podnikových právníků. Pozvání přijali viceprezident Exekutorské komory JUDr. Vladimír Plášil a právník komory Mgr. et Mgr. Jiří Flam. ...celý článek

Ostatní | Karolína Homolová | 28.12.2015

Marie Brejchová: „Posláním podnikového právníka je předcházet problémům“

V České republice v současnosti působí zhruba 450 právníků, kteří jsou členy Unie podnikových právníků, což je přibližně stejný počet jako souhrn všech notářů. Unie podnikových právníků, která letos oslavila 25 let své existence, je dobrovolný spolek, sdružující podnikové právníky jako jednotlivce a také celé firmy. ...celý článek

Ostatní | Karolína Homolová | 11.11.2015

„Vždy je co zlepšovat!“ řekl ministr Jiří Dienstbier při setkání na Úřadu vlády

Možnost navštívit sídlo Úřadu vlády se nenaskytne každý den. Studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy však měli díky Spolku českých právníků Všehrd možnost toto jedinečné místo navštívit a navíc při této příležitosti debatovat o aktuálních otázkách s předsedou Legislativní rady vlády a ministrem pro lidská práva Jiřím Dienstbierem. ...celý článek

Nejoblíbenější články