Mystický testament

Institut mystického testamentu vychází z římského práva, kterým se inspirovala jeho úprava v ABGB a po jeho vzoru se objevuje i v o. z. (§ 1495). Text se věnuje historickému vývoji, důvodům vzniku a funkci mystického testamentu v Římě. Zabývá se také odlišnostmi mezi tímto pojetím mystického testamentu a mystickým testamentem v zákonících postavených na francouzském Code civil. ...celý článek

Vlastnické právo k pokladu

Text se zabývá otázkou, komu a z jakého důvodu by mělo být přiznáno vlastnické právo k pokladu – zda vlastníkovi pozemku, nálezci, nebo státu. Sleduje historický vývoj jednotlivých nároků od antických dob přes středověk do současnosti. Zabývá se skutečností, jak mělo na vlastnické právo k pokladu vliv odlišné chápání cennosti v minulosti a v současnosti, kdy je tento institut zpravidla spojen s archeologickým nálezem. ...celý článek

Ostatní | redakce | 07.01.2015

Pavel Salák - NOZ se hlásí k římskému právu, často jej však opouští

Hostem pořadu Právo o páté byl JUDr. Pavel Salák, Ph.D., odborný asistent Katedry dějin státu a práva Masarykovy univerzity v Brně. To nejzajímavější z rozhovoru přinášíme ve verifikovaném přepisu. Jaký je vztah římského práva a (nového) občanského zákoníku a jak tento legislativní počin hodnotí doktor Salák? ...celý článek

Pět otázek pro profesora Michala Skřejpka

Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc., je jedním z nejoblíbenějších vyučujících pražské právnické fakulty, na které je také proděkanem pro profesorské a habilitační řízení a pro rozvoj fakulty. Jeho přednášky z římského práva baví celou aulu prváků, kteří se dozvídají o základních institutech římského práva, ale i o pikantnostech, které se v antickém Římě děly. ...celý článek

Nejčtenější články