Moravský zemský zákoník

Vyhlašování předpisů v písemné formě v úředních sbírkách, které podmiňuje jejich závaznost, je spojeno se zavedením moderního principu formální publikace po polovině 19. století. Kromě sbírek ústředních vycházely i sbírky zemské, které publikovaly nejen centrální předpisy, ale i akty přijaté zemskými orgány. Moravská zemská sbírka předpisů držela tuto tradici až do roku 1948. ...celý článek

Slezský zemský zákoník

Vyhlašování obecně závazných předpisů ve formě písemných sbírek bylo zavedeno spolu s principem formální publikace v polovině 19. století. Sbírky předpisů byly zřízeny nejen na centrální úrovni, kde tato tradice přetrvává dodnes, ale i na úrovni tehdejších zemských samospráv. Slezská zemská sbírka právních předpisů je pak pravděpodobně nejméně známou z těchto úředních sbírek právních předpisů na našem území. ...celý článek

Ostatní | Hana Treutlerová | 11.03.2016

Oživení tradice páternosteru na pražských právech

Jedním z unikátů Právnické fakulty Univerzity Karlovy je bezesporu její oběžný výtah, který je součástí budovy vystavěné v letech 1926 - 1931. Za výtahem stojí továrna Škoda, která tak vytvořila raritu mezi páternostery. Oběžný výtah je umístěn po levé straně od hlavního vstupu fakulty v centrální galeriové aule. Studenty a jejich profesory dříve vozilo dvanáct kabinek z roku 1929, stejně starých jako výtah sám. ...celý článek

Elektronické zpřístupňování práva - I.

JUDr. Jakub Harašta je asistentem a externím doktorandem na Ústavu práva a technologií, kde se věnuje kybernetické bezpečnosti. V rámci výzkumu působí v současné době i jako guest research fellow na Haifské univerzitě v Izraeli. Na právnické fakultě Masarykovy university vyučuje povinný kurz Právní informatika, v rámci kterého se snaží přemýšlet i o tom, jak co spravit. A údajně je poměrně hodně co spravovat, nejen ze strany právních informačních systémů, ale i ze strany státu a přístupu k právu obecně. ...celý článek

Ostatní | Hana Treutlerová | 13.10.2015

Daruj hračku

Celostátní sbírka hraček na podporu dětí migrantů vznikla ve spolupráci s advokátní kanceláří Allen & Overy a studentského spolku ELSA Česká republika. Projekt byl vytvořen v rámci jedné ze základních vizí studentského spolku, kterou je tolerance a respekt k lidské důstojnosti a kulturní rozmanitosti. Sbírkou se studenti snaží odbourat převládající názory na věc a podpořit sociální cítění nejen mezi studenty a akademiky, ale také mezi širokou veřejností, které je sbírka určena. ...celý článek

Nejoblíbenější články