Rozhovor: Erik Schwarcz a Sebastian Mach - Poskytování právních služeb v Čechách a na Slovensku

Česká republika a Slovensko – sousední země s podobným kulturním a jazykovým základem, který přímo vybízí ke vzájemné spolupráci. Může takové propojení fungovat i v právu? V čem tkví výhody a naopak úskalí československé právní symbiózy? Jaké benefity nabízí mezinárodní kancelář klientům či jaké rozdíly vykazují dané právní řády? ...celý článek

Dodržiavanie liečebného režimu v právnom poriadku Slovenskej republiky

Zákon o zdravotnej starostlivosti v podmienkach Slovenskej republiky (z. č. 576/ 2004 z 21. októbra 2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len ZoZS ) v § 2 ods. 11 stručne definuje pojem liečebný režim. ...celý článek

Ochrana vody ako výzva (aj) pre konštitucionalizmus alebo o tom, ako sa potrubie do ústavy dostalo

Úprava v čl. 4 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, tzv. ústavná ochrana vody, a reakcia Európskej komisie na ňu vytvára vhodnú kulisu pre prepojenie myšlienok, ktoré som doteraz prezentoval len v samostatných príspevkoch. Sú to úvahy o predmete ústavnej úpravy, jeho extenzite a intenzite, o materiálnom jadre ústavy a o vnútornej materiálnej hierarchii ústavných noriem. Príspevok predstavuje pokus o prepojenie týchto tém cez vodu. ...celý článek

Nejčtenější články