Rozhovor: Dana Ondrejová - Testování výrobků a služeb jako nekalosoutěžní jednání?

Letošní ročník tradičního kongresu Právní prostor již postupně odkrývá svůj program. S prvním příspěvkem jubilejního desátého ročníku vystoupí doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D., docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty MU, advokátka, rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a rozhodce Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze. ...celý článek

Ostatní | JUDr. Pavol Szabó | 06.03.2019

Platíme vlastním soukromím (naše kniha úmyslů)

Přes španělský dolar, zlatý standard, britskou libru, americký dolar až po naše soukromí. Doba digitálního kapitalismu přinesla nové univerzální platidlo, které však není zaměnitelným prostředkem, který se nachází v našich peněženkách, případně na našich účtech, ale je jedinečnou hodnotou, která pramení v naší osobnosti a projevech naší osobní povahy. V dnešní době produkují správně vyhodnocené údaje kapitál, a proto se naše osobní údaje a soukromí stávají novodobou univerzální měnou. ...celý článek

Ostatní | Mgr. Ondřej Benc | 18.06.2018

Čína – ochrana osobních dat na internetu, sociální sítě a role státu

Čínská lidová republika má pověst země, kde se příliš nedbá na ochranu osobních dat při jejich shromažďování, ukládání a zpracovávání. Až do minulého roku chyběla ucelená legislativa upravující oblast ochrany dat na internetu. V kontextu živých diskuzí doprovázejících nabytí účinnosti GDPR a kauz okolo úniků dat ze sociálních sítí v Evropě a USA bude, jak pevně věřím, vhled do situace v Číně zajímavý. ...celý článek

Pracovní právo | Petr Glogar | 04.01.2017

Social Media Policy ve společnostech

S rozšířením nových způsobů komunikace prostřednictvím sociálních médií firmám v posledních letech čím dál víc přibývají vrásky na čele. Společnosti vnímají v tomto typu komunikace samozřejmě plno pozitiv v podobě poměrně levné a přitom masové propagace jejich výrobků či služeb, jako zaměstnavatelé si ale musí dávat pozor na to, jak správně nastavit způsob komunikace. ...celý článek

Občanské právo | Petr Kincl | 12.12.2016

Sociální sítě a osobní údaje: Jak se bránit zneužití?

V dnešní době považujeme internet za naprostou přirozenost, přes to všechno je však stále fenoménem, kterému sociální sítě, jako jsou Facebook, Twitter a jiné, dávají další rozměr. Právě prostřednictvím sociálních sítí lidé sdílejí často ty nejintimnější informace o sobě. Mnohdy si ale neuvědomují následky, které takové zveřejnění může způsobit. ...celý článek

Ostatní | Hana Treutlerová | 04.09.2015

Rozhovor: Martin Kartner - Neoprávněného narušování soukromí se dopouští téměř každý z nás

Osobní údaje vždy patřily mezi cenné zboží, jejich hodnota se však mnohonásobně zvýšila s rozvojem digitalizace. Dalo by se proto předpokládat, že ruku v ruce se s tímto rozvojem zvýší i právní ochrana, která by zamezila či alespoň omezila jejich zneužití. Bohužel ne vždy se to daří. ...celý článek

Při zjišťování dat ze sociálních sítí se nelze bez dalšího odvolávat na jejich veřejnou povahu

Dne 30. října Ústavní soud svým nálezem sp. zn. III. ÚS 3844/13 zrušil rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 9 a usnesení Obvodního ředitelství policie Praha III, čímž vyhověl stížnosti stěžovatele, který byl danými usneseními poškozen na ústavně zaručených právech, zejména na právu ochrany soukromí. ...celý článek

Nejoblíbenější články