Ochrana osobních údajů ve světle recentní judikatury ESD

Zřejmě málokomu, kdo sleduje judikaturu v oblasti ochrany osobních údajů, unikl nedávný rozsudek ESD ve věci C-362/14 Schrems, kterým Soud mimo jiné zrušil rozhodnutí Evropské Komise 2000/520 známé jako "Safe Harbor". Rozsudek sám o sobě je velmi zajímavý, ale ještě zajímavější je v perspektivě judikatury Soudu z posledních měsíců a let. ...celý článek

Přistoupit či nepřistoupit k EÚLP – to je oč tu už neběží

Plénum Soudního dvora vydalo dne 18. prosince 2014 dlouho očekávaný posudek č. 2/2013, jehož předmětem je žádost Evropské komise dle čl. 218 odst. 11 SFEU ze dne 4. července 2013, týkající se splnění závazku z primárního práva. Tímto závazkem se míní ustanovení čl. 6 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, které ukládá Unii, aby přistoupila k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. ...celý článek

Vláda schválila nominaci Michala Bobka na funkci generálního advokáta Soudního dvora Evropské unie

Vláda na svém dnešním zasedání rozhodla, že kandidátem za Českou republiku na funkci generálního advokáta Soudního dvora Evropské unie bude profesor evropského práva na College of Europe v Bruggách a výzkumný pracovník Institutu evropského a srovnávacího práva Právnické fakulty Univerzity v Oxfordu Michal Bobek. ...celý článek

Balanc mezi právem na ochranu majetku a právem na ochranu soukromí – sága „Ryneš“

Případ českého státního občana pana Františka Ryneše postavil před Evropský soudní dvůr otázku, která ze dvou práv chráněných nejen Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a svobod, ale i Listinou základních práv Evropské unie, má přednost. ...celý článek

Nejčtenější články