O jednom správním soudu a služebních předpisech

Vedle diskutovaného zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále z. s. s.), byl v rámci reformy této oblasti přijat i prováděcí zákon č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě. Ten se vedle několika desítek předpisů dotkl i soudního řádu správního,[1] do jehož části třetí hlavy druhé byl s účinností od 1. 1. 2015 vložen díl 8 čítající ustanovení § 101e a § 101f s názvem řízení o zrušení služebního předpisu. ...celý článek

Elektronické zpřístupňování práva

Elektronické zpřístupňování práva můžeme chápat jako propojení světa práva a světa internetu. Jako projev tohoto propojení v praxi lze uvést doručování prostřednictvím informačního systému datových schránek, možnost odeslat soudu podání prostřednictvím webové aplikace ePodatelna nebo elektronické podání daňového přiznání prostřednictvím aplikace EPO, elektronické dražby nebo elektronické veřejné seznamy. ...celý článek

Ostatní | Eva Linhartová | 03.11.2015

Noční můra ředitelů základních škol – celoplošná inkluze klepe na dveře

Na internetu probíhá novodobá studená válka. Pedagogové nechápavě kroutí hlavou, ředitelé ZŠ smutně nahlížejí do rozpočtů, rodiče se bouří a zákonodárci a odborníci mají plné ruce práce s přesvědčováním široké veřejnosti o výhodách jedné z nejvýznamnějších školských změn. Poslední novela školského zákona č. 82/2015 Sb. přináší s účinností k 1. 9. 2016 zcela nový systém garance podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a rozdmýchává tak nevídanou vlnu diskuzí a sporů. ...celý článek

Nejoblíbenější články