Dětské skupiny: nová příležitost pro spolky a ústavy

Již koncem roku 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 274/2014 Sb., o dětských skupinách. Cílem této právní úpravy je rozšířit škálu služeb péče o předškolní děti o jiné možnosti a zvýšit místní i cenovou dostupnost péče. Jednou z podmínek, kterou zákon stanoví, je, že péče v dětské skupině má být poskytována bez úhrady, maximálně za úhradu do výše nákladů. Zákon předpokládá, že dětské skupiny jsou zřizovány zaměstnavateli pro děti svých zaměstnanců. Dětskou skupinu však mohou provozovat i jiné subjekty. A protože právní úprava stanoví, že se bude jednat o neziskovou činnost, nabízí se využít možnost poskytovat službu péče v dětské skupině prostřednictvím spolku nebo ústavu. ...celý článek

Ostatní | David Němeček | 15.10.2014

Právnické spolky: Kdo/co je ELSA Praha?

European Law Student’s Association (ELSA) je největší mezinárodní organizací studentů práv na světě. Historie ELSA se datuje již od roku 1981. Dnes působí ve 41 zemích, na více než 260 fakultách s bezmála 41 000 členy. V České republice má své lokální skupiny v Praze, Brně, Plzni a Olomouci. ELSA Praha je jeden z pěti pražských spolků, které fungují na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. ...celý článek

Změny, které přinesl občanský zákoník pro občanská sdružení

Nový občanský zákoník do života občanských sdružení, dnes spolků, zasáhl velmi podstatnou měrou. Zrušil jejich velmi kusou úpravu, tedy zákon č. 83/1990 Sb., který v podstatě neupravoval fungování občanských sdružení, jednalo se spíše o předpis procedurální, upravující jejich registraci. Nové spolkové právo je dnes upraveno (1) v občanském zákoníku, který obsahuje hmotněprávní úpravu v rámci obecných ustanovení vztahujících se ke korporacím a obecné úpravy fungování orgánů právnických osob, a (2) v zákoně o veřejných rejstřících. ...celý článek

Ostatní | Tereza Kočová | 28.08.2014

Právnické spolky: Juristi

V rámci cyklu Právnické spolky vám budeme nepravidelně přinášet články o spolcích a dalších entitách, které se věnují právu, půjde o spolky studentské i nestudentské. Dnes začneme studentským spolkem Juristi, který funguje na pražské právnické fakultě. ...celý článek

Nejčtenější články