Vstup státního zastupitelství do civilního procesu a jeho dokazování. Hrozba narušení principů civilního řízení a neoprávněný zásah do práva na spravedlivý proces?

Postavení a role státního zastupitelství podle čl. 80 odst. 1 Ústavy České republiky v justičním systému spočívá v tom, že je určeno k zastupování státu v trestním řízení. Současně však působí jako ochránce veřejného zájmu i v dalších v případech, které stanoví zákon. Působnost státního zastupitelství se dělí na dvě hlavní oblasti. Působnost trestní a netrestní, do níž spadá i jeho role v občanském soudním řízení. Obě dvě tyto působnosti se vzájemně ovlivňují a prolínají. ...celý článek

Ostatní | Mgr. Petr Bouda | 30.08.2016

Kdo může iniciovat zrušení smlouvy nezveřejněné v souladu se zákonem o registru smluv?

Ustanovení § 7 odst. 1 zákona o registru smluv (dále též „ZRS“) obsahuje jedinou skutečnou sankci za neuveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu s požadavky zákona, a tou je zrušení takové smlouvy od samého počátku. Zůstává však otázkou, kdo a jakým způsobem může zrušení smlouvy iniciovat. V následujícím textu navrhujeme dvě možné odpovědi na tuto otázku na základě analogií se zákonem o obcích (obecní zřízení), respektive zákonem o státním zastupitelství. ...celý článek

Dozor a dohled ve státním zastupitelství není totéž

Můj dnešní příspěvek je zčásti provokativní. V době, kdy jsem si jej připravovala, jsem ještě nevěděla, že zákon o státním zastupitelství projde vládou, a to díky zvláštnímu ustanovení, které dost dobře nechápu. Tím se rozumí zvláštní typ dohledu, který byl do nové úpravy vsunut jako jistý kompromis, který umožnil návrhu vládou projít. Poměrně dlouho jsem se snažila přijít na to, co si autor této změny pod jistým dohledem představoval. Doteď jsem na to nepřišla. ...celý článek

Pl. ÚS 4/14 z 19. dubna 2016, aneb kdopak nám ty uši povolí?

Následující komentář a navazující drobná úvaha se vrací k nálezu Ústavního soudu, jímž, zjednodušeně řečeno, určil, že od data vyhlášení nálezu dne 2. května 2016 není možno vykládat § 26 odst. 1 trestního řádu izolovaně a bez návaznosti na § 18 odst. 1 trestního řádu. Tedy tak, že si dozorující krajské nebo vrchní státní zastupitelství může vybrat k podání návrhu v přípravném řízení jakýkoliv z okresních soudů, který je v obvodu jeho působnosti, ale právě a jen ten, který je příslušný podle § 18 odst. 1 tr. řádu, tedy nejčastěji soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. ...celý článek

Rozhovor: Lenka Bradáčová - Stát musí platit více, garance bezpečnosti je drahá

Návrh nového zákona o státním zastupitelství s sebou přináší řadu pozměněných, ale i zcela nových institutů, které mají za úkol zlepšit a zefektivnit funkčnost této soustavy. Jak se k návrhu zákona staví vrchní státní zástupkyně a v čem shledává jeho klady a zápory? Jakou cenu má garance bezpečnosti ze strany státu? Jak je to s vlivem médií na probíhající trestní řízení? O svůj názor nejen na tuto problematiku se s námi podělila JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., vrchní státní zástupkyně v Praze. ...celý článek

Potřebujeme nový zákon o státním zastupitelství?

Postoj Unie obhájců ČR k návrhu nového zákona o státním zastupitelství, nebo spíš zákonu o státním zastupitelství ve všech nových verzích, je ze strany medií a veřejnosti požadován již od jejího vzniku. Dlouho dobu Unie obhájců odolávala tlaku se nějak vyjádřit, neboť k větší části uvedené normy jí nepřísluší se nijak vyjadřovat – obhajoby se nedotýká, jaká bude hierarchie státního zastupitelství, jeho řízení a služební závislost či nezávislost. ...celý článek

Informační monopol policie je znakem totalitního státu

Policie České republiky uložila pořádkovou pokutu provozovateli webové stránky, na níž bylo zveřejněno sdělení obvinění proti Petrovi Sisákovi a dalším osobám. Obdobným způsobem reagovala policie na zveřejnění výslechů svědků a obviněných v tzv. kauze letounů CASA, obviněný hejtman Rozbořil má zákaz hovořit o své kauze s médii a v poskytování rozhovorů obviněnými v kauze údajného zneužití vojenského zpravodajství dokonce údajně státní zástupce spatřoval vazební důvod. ...celý článek

Nejčtenější články