Ostatní | Mgr. Adéla Frenclová & al | 06.11.2019

Cesta k přijetí Uberu zákonem o silniční dopravě aneb co přinese novela?

Dosavadní právní úprava taxislužby se ve spojení s rozšířením poskytování přepravy prostřednictvím mobilních aplikací, jako je Uber, ukázala být nedostatečnou. Důvodem toho je nejen potřeba zlepšit vynutitelnost dodržování povinností dopravců a řidičů, které jsou v současnosti plošně porušovány, ale i společenský vývoj, a s tím spojený zájem cestujících o přepravu prostřednictvím moderních platforem. ...celý článek

Problematika sdílené ekonomiky a ochrana výkonu závislé práce

Není možné v jednom krátkém konferenčním vystoupení shrnout všechny problematické aspekty, které fenomén, který je označován jako sdílená ekonomika, v současné právní aplikační praxi přináší. Pokusím se ve vymezeném čase přiblížit jen některé dosavadní poznatky vzešlé z prvního ročníku (2017) cyklu konferencí „Sdílená ekonomika – sdílený právní problém?“ a upozornit zájemce o toto téma druhý ročník, konaný na PF UK v roce 2018 pod názvem “Sdílená ekonomika a delikty“. ...celý článek

Ostatní | Hana Treutlerová | 31.01.2018

Pět otázek pro Ondřeje Trubače

Koncem minulého roku došlo k několika zásadním rozhodnutím českých soudů, která se dotýkají významných právních - a nutno říci, že i společenských - témat. Nejen na význam a důsledky těchto rozhodnutí, ale i na otázky z oblasti trestní odpovědnosti právnických osob a pro bono aktivit advokátní kanceláře Bříza & Trubač jsme se zeptali jejího partnera, JUDr. Ondřeje Trubače, Ph.D., LL.M. ...celý článek

Nejčtenější články