Připravovaná novela k úpravě zaknihovaných akcií – řešení pro „státem vlastněné“ společnosti

Zákon o zadávání veřejných zakázek[1] vstoupil v účinnost před více než třemi měsíci, ovšem již po dvou měsících byla skupinou poslanců předložena první novela[2], jejíž schválení lze vzhledem k okolnostem[3] předpokládat[4],[5]. Ačkoliv sama novela jistě smysl nepostrádá, je na místě ptát se, zda se jedná o systémové řešení, nebo o pouhé oddálení problému a vyřešení pouze nejzávažnějšího nedostatku nové zákonné úpravy. ...celý článek

Nový zákon o veřejných zakázkách - jaké změny přinese dosavadní praxi?, II. část

Druhá část příspěvku Lucie Moravčíkové o nové úpravě v oblasti veřejných zakázek se věnuje některým dalším změnám a novinkám, které přináší, konkrétně jde například o flexibilitu pořadí kroků, novinky v oblasti kvalifikace dodavatelů či možnost obnovení způsobilosti. ...celý článek

Nový zákon o veřejných zakázkách - jaké změny přinese dosavadní praxi?, I. část

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek přináší zadavatelům velkou volnost v tom, jak budou postupovat, co budou dělat a jakým způsobem budou zakázky zadávat. Tato velká volnost ale s sebou nese jeden velký problém – zadavatel bude mít vždy povinnost odůvodnit svůj postup. Jelikož zákon nedává téměř žádné mantinely, bude odůvodnění jakéhokoli postupu velmi složité. ...celý článek

Ostatní | Hana Treutlerová | 17.10.2016

Pět otázek pro Lucii Moravčíkovou

Nový zákon o veřejných zakázkách - jaké změny přinese dosavadní praxi? To účastníkům na své přednášce v rámci dalšího ročníku konference Právo ve veřejné správě osvětlí Mgr. Lucie Moravčíková, vedoucí právního oddělení společnosti OTIDEA, která se zaměřuje na administraci a poradenství v oblasti veřejných zakázek a koncesí. Právnímu prostoru shrnula zásadní aspekty nového zákona o veřejných zakázkách v pěti odpovědích. ...celý článek

Ostatní | Tomáš Čihula & al | 11.10.2016

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek nabyl účinnosti

Dne 1. října 2016 nabyl účinnosti nový zákon o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb., dále jen „ZZVZ“), který nahrazuje stávající, dnes již v mnoha ohledech obsoletní, zákon o veřejných zakázkách. Primárním účelem ZZVZ je implementace nových zadávacích směrnic EU přijatých v roce 2014. Zákon by měl rovněž zjednodušit a zefektivnit celý proces zadávání veřejných zakázek a snížit administrativní zátěž jak pro zadavatele, tak i dodavatele. ...celý článek

Ostatní | Magda Hovorková | 10.10.2016

Zákon o zadávání veřejných zakázek a předcházení korupci

Dne 29. dubna 2016 vstoupil v platnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který nabyl účinnosti 1. října 2016 (dále jen „ZoZVZ“). Zákon implementuje do českého právního řádu nové evropské směrnice o zadávání veřejných zakázek a koncesí. Proces zadávání je, stejně jako v předchozí a současné úpravě, postaven na principech rovného zacházení, zákazu diskriminace, přiměřenosti a transparentnosti a předcházení střetu zájmů. ...celý článek

Ostatní | Jan Hoferek | 07.10.2016

Veřejné zakázky v novém - proč, jak a pro koho

Zlepší se radikálně transparentnost při zadávání veřejných zakázek? Pomůže nový zákon malým a středním podnikům se jich účastnit? Budou hrát větší roli při hodnocení necenová kritéria? Či zákon diskriminuje české firmy a již nyní v sobě skrývá korupční potenciál? Tato a další témata diskutovali účastníci letošního VII. ročníku odborné konference OTIDEA k veřejným zakázkám pod názvem „Nový zákon – budiž světlo?“. ...celý článek

Ostatní | Petr Knötig | 26.09.2016

Rozhovor: Kateřina Koláčková - Konference roku „NOVÝ ZÁKON - BUDIŽ SVĚTLO?“ vysvětlí změny ve veřejných zakázkách

„Konference VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2016/2017 „NOVÝ ZÁKON - BUDIŽ SVĚTLO?“ se stala středem zájmu všech, kteří se zabývají veřejnými zakázkami, a to jak z pozice zadavatele, tak z pozice zájemců o tyto zakázky. Má za cíl všechny připravit na novinky a změny, které nás od října čekají,“ říká Kateřina Koláčková, ředitelka OTIDEA. ...celý článek

Změny v prokazování kvalifikace a procesu posouzení nabídek v zákoně o zadávání veřejných zakázek

Můj dnešní příspěvek je věnován tématu kvalifikace, která se s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek poměrně zásadně mění a zjednodušuje, především z pohledu dodavatelů. Kvalifikace je nově rozdělena na základní a profesní způsobilost a dále schopnost, která zahrnuje ekonomickou kvalifikaci a technickou kvalifikaci. ...celý článek

Nejčtenější články