Nový zákon o zadávání veřejných zakázek

Mým dnešním cílem je seznámit Vás s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Zákon je skutečně nový, ačkoli média často uvádějí, že se jedná o novelu. K zákonu je připojena poměrně detailní a návodná důvodová zpráva, která do budoucna bude fungovat zejména jako výchozí komentář. ...celý článek

Ostatní | Mgr. David Fechtner | 02.06.2016

Do Česka přichází nová úprava veřejných zakázek

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek přináší zadavateli větší volnost při zadávání a dodavatelům uvolnění upjatého formalismu. Dne 1. října 2016 nabyde účinnosti dlouho připravovaný zákon o zadávání veřejných zakázek, který do českého právního řádu transponuje evropské zadávací směrnice. ...celý článek

Ostatní | Hana Treutlerová | 23.05.2016

Rozhovor: Adéla Havlová - Rizika korupce nelze řešit pouze zákonem

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek má přinést řadu novinek, mezi které patří například posílení transparentnosti a omezení korupčního jednání. Jak se změny projeví v praxi? Vrací se úprava ekonomické kvalifikace do starých kolejí? Na otázky související s chystaným zákonem a jeho konsekvencemi jsme se zeptali Mgr. Adély Havlové, LL.M., partnerky advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners a také členky expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj k tomuto zákonu. ...celý článek

Ostatní | Mgr. David Fechtner | 20.05.2016

K nové úpravě veřejných zakázek

Dne 9. března 2016 schválila Poslanecká sněmovna návrh zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), který by měl zcela nahradit stávající zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon. Návrh ZZVZ byl Poslanecké sněmovně sice Senátem vrácen s tím, že legisvakační lhůta (doba mezi okamžikem platnosti a účinnosti právní normy) by měla být šestiměsíční, nikoliv tříměsíční, přesto lze předpokládat, že ZZVZ letos nabyde účinnosti. ...celý článek

Ostatní | OTIDEA a.s. | 23.03.2016

Specialista na veřejné zakázky Kateřina Koláčková: Nový Zákon o veřejných zakázkách vyzkouší morálku celého národa

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek (ZVZ), který zatím prošel schválením v Poslanecké sněmovně a čeká jej hlasování v Senátu a podpis prezidenta, výrazně zasáhne do zadávání veřejných zakázek. Současně jej provází divoká debata, zda změní něco k lepšímu. Ředitelka společnosti Otidea Kateřina Koláčková, která školí zadavatele a provádí poradenství právě k realizaci veřejných zakázek především ze strany veřejné a státní správy, se s námi podělila o několik postřehů. ...celý článek

Řadu novinek v právním řádu naservíruje ve dvou dnech kongres Právní prostor

Rok 2016 přinesl do českého právního řádu celou řadu legislativních novinek, jiné se aktuálně chystají. Více než dvacet přednášejících a téměř dvě stovky účastníků se jimi budou zabývat na šestém ročníku kongresu Právní prostor. Záštitu nad kongresem, který se koná na Chrudimsku ve dnech 19. a 20. dubna, převzali ministr spravedlnosti, ministryně pro místní rozvoj, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a archivnictví a předseda Ústavního soudu. ...celý článek

Ostatní | Kateřina Černá | 07.03.2016

Veřejné zacházky: co říká zákon, jak jej zadavatelé obcházejí a chystané změny

Za spolupráce s advokátní kanceláří Kinstellar uspořádal Spolek českých právníků Všehrd na půdě Právnické fakulty UK přednášku týkající se problematiky veřejných zakázek a nového zákona, který se jimi zabývá. S právní úpravou, celým procesem zadávání veřejné zakázky či problematikou v podobě například tzv. bid riggingu seznámili studenty Tomáš Čihula, vedoucí týmu pro hospodářskou soutěž advokátní kanceláře Kinstellar, a Michal Foltýnek, advokát téže kanceláře specializující se na oblast veřejných zakázek a státní podpory. ...celý článek

Veřejné zakázky od roku 2016

Počátkem října tohoto roku předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vládě upravené znění legislativního návrhu nového zákona o veřejných zakázkách (ZVZ). Příprava zákona, který by měl nejpozději dne 18. dubna 2016 nahradit stávající ZVZ (zákon č. 137/2006 Sb.) a zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (zákon č. 139/2006 Sb.), se tak dostává do své finální fáze. ...celý článek