Veřejné zakázky od roku 2016

Počátkem října tohoto roku předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vládě upravené znění legislativního návrhu nového zákona o veřejných zakázkách (ZVZ). Příprava zákona, který by měl nejpozději dne 18. dubna 2016 nahradit stávající ZVZ (zákon č. 137/2006 Sb.) a zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (zákon č. 139/2006 Sb.), se tak dostává do své finální fáze. ...celý článek

Hodnotící kritéria veřejných zakázek na právní služby

Právní služby spadají v kontextu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále je ZVZ) do kategorie veřejných zakázek na služby. Zadávání a hodnocení takových zakázek nepatří k nejjednodušším, zejména kvůli stanovení vhodných hodnotících kritérií, která by umožňovala výběr nejvýhodnější nabídky od uchazeče, který splňuje i kvalitativní požadavky pro splnění předmětu zakázky. ...celý článek

Nad připravovaným zákonem o zadávání veřejných zakázek

Českou právní úpravu zadávání veřejných zakázek čeká již poměrně záhy významná změna v podobě nového zákona o zadávání veřejných zakázek, kterým bude nahrazen stávající zákon o veřejných zakázkách. Vzhledem k závazkům České republiky dodržet implementační povinnost ustanovení evropských směrnic do vnitrostátní právní úpravy, je předpokládaná účinnost předpisu stanovena již na duben 2016. V následujícím příspěvku se zaměříme na obecná východiska nové právní úpravy a také na některé konkrétní změny či novinky, které nový zákon o veřejných zakázkách přinese. ...celý článek

Právo ve veřejné správě: Veřejné zakázky, nové pravomoci NKÚ a další zajímavá témata

Již počtvrté se sejdou zástupci z řad státní správy a samosprávy na odborné konferenci Právo ve veřejné správě, letos však poprvé v Praze. Ani tentokrát nebude chybět zajímavý program nabitý aktuálními tématy, s účastníky budou diskutovat nejen odborníci ze státní správy, ale také advokáti a akademici. ...celý článek

Veřejné zakázky na IT – kudy vede cesta z pekla?

Veřejné zakázky jsou dlouhodobě palčivým tématem, které nechybí snad v žádném proslovu nebo předvolební kampani týkající se zlepšení situace v oblasti veřejných financí. V rámci všech výběrových řízení jsou ta na informační a telekomunikační technologie často dávána za exemplární případ podhoubí pro korupci, manipulace a odlivy veřejných financí s často tristními výsledky. ...celý článek

Praktické tipy pro veřejné zakázky z pohledu zadavatele – I.

Tento příspěvek jsem se rozhodl zaměřit na veřejné zakázky s tím, že se pokusím zdůraznit otázky, se kterými se v praxi setkávám čím dál častěji. Jde především o to, že zadavatelé si sami ztěžují svou již tak obtížnou situaci a díky předpisům, kterými jsou při zadávání vázáni, a víceméně úplně triviálními chybami anebo nepochopením některých systémů, které zadávací řízení přináší, si odbourávají možnost uzavření smluv ve veřejných zakázkách tam, kde by k tomu docházet nemuselo. ...celý článek

Veřejné zakázky z pohledu uchazeče

Tématem kongresu Právní prostor je právo (ne)známé. Tento příspěvek se týká práva známého, které ale uchazeči o veřejné zakázky neznají. Bude se tedy jednat o praktický pohled do života uchazečů, ve kterém vás nepřekvapím novinkami v zákoně o veřejných zakázkách, ale pohovořím o některých tématech, která jsou špatně vykládána. ...celý článek

Nejčtenější články