Úmluva o biomedicíně a právo na informační sebeurčení

V návaznosti na dvacetileté výročí přijetí Úmluvy o biomedicíně se článek zabývá právem na informační sebeurčení v oblasti péče o zdraví. Článek vymezuje obsah práva na informační sebeurčení ve vztahu k právu na ochranu soukromí. Na základě judikatury Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu České republiky je veden diskurs, v jakých případech lze právo na informační sebeurčení omezit a jakým způsobem je třeba přistupovat k poskytování informací veřejnosti. ...celý článek

K některým otázkám omezení vlastnického práva k nemovité věci při jejím užívání k veřejným účelům

Otázka nuceného omezení vlastnického práva k nemovité věci z důvodu jejího nutného užití pro veřejné účely je poměrně rozsáhlou problematikou, která do jisté míry vzbuzuje trvalé pnutí mezi jednotlivými dotčenými vlastníky na jedné straně a orgány veřejné moci na straně druhé. ...celý článek

Ostatní | JUDr. Petr Meduna | 19.05.2015

„Sjednocující“ judikatura Nejvyššího soudu ČR

Občanský zákoník č. 89/2012 ve svém ustanovení § 13 upravil pro občany možnost legitimního očekávání rozhodnutí soudů, a to v právních případech, které již byly rozhodnuty a které se s jeho právním případem shodují v podstatných znacích. V opačném případě má občan právo na přesvědčivé vysvětlení důvodu této odchylky. ...celý článek

Služební zákon, jak to vidím já

Služební zákon je právní normou nezbytnou v každém moderním demokratickém státě. Co je na něm důležitého? Nedozvíme se to z celého názvu platného, leč v České republice stále neúčinného, zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech. Začněme tedy jinde… ...celý článek

Nejčtenější články